IEC EN 60079-10-1:2021 Standartı Yayınlandı!! Yeni Standartın Farkları ve Getirdiği Yenilikler


15 Şubat 2021 tarihinde TSE tarafından yeni IEC EN 60079-10-1: 2021 standartı yayınlanmıştır. Eski TSE EN 60079-10-1:2015 standartı ise yürürlükten kaldırılmıştır. Peki yeni standartımız eski standarttan ne kadar farklı ne yenilikler getiriyor ve eski Patlamadan Korunma Dokumanlarındaki ZONE (Bölge)leri ne kadar etkileyecek? Makaleme göz atın..

Patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve bu alanlarla ilgili elektriksel ekipmanların seçimi ve risklerin değerlendirilmesi ülkemiz için yeni bir kavram değildir. Özellikle AB direktiflerinin mevzuatımıza uyarlanmış olması sebebiyle de patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların seçimi son dönemde büyük önem kazanmıştır.

Alevlenebilir maddelerin yükleme-boşaltma yapıldığı veya depo edildiği tesisler, normal veya olağandışı çalışmalar sırasında alevlenebilir madde salınımları olabilmektedir.

Proses donanımına ve sistemlere ait olan ve alevlenebilir madde salınımının meydana gelebileceği bölümlerin incelenmesi ve bu salınımların olma ihtimali ve sıklığını ve madde salınımının miktarı ve oranını asgari seviyeye indirmek için tasarımın değiştirilmesi hususunun göz önünde bulundurulması önem arz eder.

Göz önüne alınan bu temel hususlar, herhangi bir proses tesisinin tasarım geliştirme evresinin erken safhalarında incelenmeli ve alan sınıflandırma çalışmasının gerçekleştirilmesinde dikkatle ele alınmalıdır.


İşte bu esnada en önemli hususlardan biri de “Patlayıcı Ortam Sınıflandırması”dır.


Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması ise ilgili uluslararası standartlar kullanılarak yapılmaktadır.

Yeni yayınlanmış olan EN 60079-10-1:2021 standardı patlayıcı gaz ve buhar kaynakllı patlayıcı ortamların (BÖLGE) (ZONE) tayini, TSE EN 60079-10-2 (2009) standardı ise tozlu patlayıcı ortamların (BÖLGE) (ZONE) tayini yapmak üzere kullanılmaktadır.
Söz konusu standartlar patlayıcı ortam hesaplaması için birer rehber niteliğindedir. Yine standartlara göre bölge sınıflandırmasının yanıcı malzemeler, prosesler ve teçhizat özellikleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılamayacağı, bu standartların alan sınıflandırması için bir öneri sunduğu ve alan sınıflandırmasının mutlak suretle kimya mühendisleri tarafından tasarım aşamasında yapılmasını tavsiye etmektedirler.

EN 60079-10-1:2021 Standardının ana mantığı; patlayıcı alandaki kimyasalların yanıcılık düzeyleri, boşalma kaynakları, yayılma hızları ve bu alandaki havalandırma koşullarına göre patlayıcı alan sınıflandırmasını yapmaktır. Standartta havalandırma tipleri doğal ve suni havalandırma olmak üzere iki sınıfa ayrılmış ve havalandırma derecesinin ve tehlikeli bölgeye etkisinin kıymetlendirilmesi gerektiği belirtilerek formülasyonlar verilmiştir.

EN 60079-10-2’de ise patlayıcı ortam oluştur