Makine Risk Değerlendirme Eğitimi

İÇERİK

a)    Kalite ve Ürün Güvenilirliğinde AB Yaklaşımları

·     Klasik Yaklaşım (Old Approach)

·     Yeni Yaklaşım (New Approach)

·     Global Yaklaşım (Global Approach)

·     Modüler Yaklaşım (Modular Approach)

b)    CE süreci ve temel kavramlar

c)    AB teknik mevzuat uyum çalışmaları

·     Makine Emniyeti Direktifleri (98/37/EC, 2006/42/EC) farklar

·     Makine Emniyet Yönetmeliği - 2006/42/AT

·     2006/42 EC Tanımlardaki değişiklikler

·     Uygulanma Alanı ve Uygulama Dışı Olan Alanlar

·     İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirme

·     CE Uygunluk Değerlendirme Modülleri

·     Teknik dosya içeriği nasıl olmalı

·     Makine kabulü nasıl yapılmalı ve teknik dosya incelemesi

·     Makine kabülünde “AB Uygunluk Beyanı” incelemesi (Uygun beyan nasıl olmalı?)

d)    Makine ve Güvenlik Ekipmanları için AB Uygunluk Değerlendirme İşlemi

e)    Makine Kabul Kriterleri -2006/42 EC Soru Listesi

f)      Makine Kaynaklı İş Kazası Nedenleri

·     İnsan kaynaklı tehlikeler

·     Tasarım kaynaklı tehlikeler

·     Elektriksel tehlikeler

·     Fiziksel ve kimyasal tehlikeler

·     Örnek kaza incelemeleri

g)    ANTROPOMETRİ Nedir?

·     Antropometri tanımı

·     İnsan Makina Sistemlerinin Özellikleri

·     El ve kol uzanma mesafeleri

·     Ayak ve bacak uzanma mesafeleri

·     Algı organlarının yanıt süreleri

·     Aydınlatma ve sıcaklık etkisi

·     Üst gövde ve alt gövde hareketleri

·     Örnek kaza incelemeleri

h)    Makine Koruyucu Sistemleri

i)      Makine Kabul Kriterleri

j)      Makine Emniyeti Standartları

·     AB Standardizasyon Kuruluşları

·     AB Standartları – EN –PrEN-HD-TS ve TR AB Standartları arasındaki farklar

·     AB standartlarının Trafik Işığı Yapılanması Nedir?

k)    Makine Emniyeti Risk Değerlendirme Nedir? Aşamaları

·     I. AŞAMA: Makine ortamı ve uygulama hakkında bilgi kazanılması

·     II. AŞAMA: Toplam riskin değerlendirmesi

·     III. AŞAMA: Riskin azaltılması

l)      “İşlevsel Güvenlik” Nedir?

·      IEC 61508, EN 954, DIN V 19250 ve DIN V VDE 0801 Standartları arasındaki farklar

·     EN/IEC 61508: Emniyet ile ilgili kısımların elektrik/ elektronik/ programlanabilir elektronik sistem fonksiyonel emniyeti

·     EN/IEC 61511: Fonksiyonel emniyet – Proses endüstrisi sektörü için emniyetli enstrüman sistemleri

·     EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti

·     EN 954: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyet ile ilgili kısımları

·     EN ISO 13849: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyetle ilgili kısımları

m)  Makine güvenliği: Eski standart EN 1050 ve EN14121'de farklar açısından anlatılacaktır.- EN 13849 - EN 12100’e göre risk değerlendirmesi

·     Tehlikeli bölgeler: tanımlar, örnekler

·     EN 12100’e (Eski EN954-1) göre kontrol sistemi kategorileri

·     Risk değerlendirmesi, kontrol sistemi kategorisinin seçilmesi

·     EN 13849 (Eski EN292) standardına göre koruma tipinin seçilmesi

·     Güvenlik devreleri özellikleri B 1,2,3,4

·     EN 13849 'a örnek RİSK DEĞERLENDİRME uygulama anlatımı,

o   Pres, yüzey taşlama makinesi risk değerlendirme örneği, 

o   Plastik enjeksiyon makinesi risk değerlendirme örneği,

o   Otomatik beslemeli daire testere risk değerlendirme örneği,

o    Boyama tezgahı risk değerlendirme örneği,

o   Depo alanı otomatik robot kol risk değerlendirme örneği vb. uygulama örnekleri

o   Tehlike Arz Eden Hataya Kadar Ortalama Süre (MTTFd)

o   Teşhis Edebilme Derecesi (DC)

o   Alt Sistemin PL Değerinin Belirlenmesi

Örnek Uygulamalar

n)    EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti risk değerlendirme nasıl yapılır?

·     SIL ( Safety Integrity Level) Nedir?

·     SIL nasıl bulunur?

·     Riskin azaltılması

·     PLC, sensörler ve yol vericiler vb. “Güvenlik Fonksiyonu” seçimi

·     Risk değerlendirme örnekleri (dolum makinesi vb.)

·     Tehlike arz eden tesadüfi donanım hata olasılığı (PFHd)

·     Donanım Hatası Toleransı (HFT)

·     Güvenli Kesintiler Payı (DC/SFF)

·     Ortak Sebeplerden Dolayı Kesinti (CCF)

·     Sonuç – Alt Sistem için SIL Değerinin Belirlenmesi

Örnek Uygulama

o)    Koruyucu Sistemlerin Seçimi EN 999 ve ANSI B11.19-2003 Standartları

·     Tehlikeli Bölge,

·     Maruz Kalan Kişi Nedir?

·     Güvenlik Mesafeleri Nedir?

p)    Güvenlik Mesafeleri Standartı - EN 999 anlatımı

·       Emniyet cihazlarının tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

·       Çift el butonu ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

·       Işın bariyerlerinin tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

·       Emniyet halıları ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

o   Minimum algılama alanı

o   Örnek anlatımları

·     Güvenlik Mesafeleri Standartı ANSI B11.19-2003 anlatımı

o   Işın bariyerlerinin tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

o   Çift el butonu ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

o   Örnek anlatımı

q)    BS EN ISO 13857:2008 Koruma Alanı Yüksekliği ve Bariyer Aralığı

Güvenlik mesafesi hesaplanması

Please reload