top of page

Makine Risk Değerlendirme Eğitimi

GLSAFE-BR003A_Guardmaster_Safety_Relays_Cover--photograph_848w477h.jpg

İÇERİK

Bu eğitimde 2006/42 EU Makine Emniyeti yönetmeliği ile ilgili standartlar çerçevesinde makine emniyeti risk değerlendirme analizlerinin nasıl yapıldığı örneklerle anlatıcaktır.

a)    Kalite ve Ürün Güvenilirliğinde AB Yaklaşımları

       •    Klasik Yaklaşım (Old Approach)

       •    Yeni Yaklaşım (New Approach)

       •    Global Yaklaşım (Global Approach)

       •    Modüler Yaklaşım (Modular Approach)

b)    CE süreci ve temel kavramlar

c)    AB teknik mevzuat uyum çalışmaları

       •    Makine Emniyeti Direktifleri (98/37/EC, 2006/42/EC) farklar

       •    Makine Emniyet Yönetmeliği - 2006/42/EU

       •    2006/42 EU Tanımlardaki değişiklikler

       •    Uygulanma Alanı ve Uygulama Dışı Olan Alanlar

       •    İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirme

       •    CE Uygunluk Değerlendirme Modülleri

       •    Teknik dosya içeriği nasıl olmalı

       •    Makine kabulü nasıl yapılmalı ve teknik dosya incelemesi

       •    Makine kabülünde “AB Uygunluk Beyanı” incelemesi (Uygun beyan nasıl olmalı?)

d)    Makine ve Güvenlik Ekipmanları için AB Uygunluk Değerlendirme İşlemi

e)    Makine Kabul Kriterleri -2006/42 EC Soru Listesi

f)      Makine Kaynaklı İş Kazası Nedenleri

       •    İnsan kaynaklı tehlikeler

       •    Tasarım kaynaklı tehlikeler

       •    Elektriksel tehlikeler

       •    Fiziksel ve kimyasal tehlikeler

       •    Örnek kaza incelemeleri

g)    ANTROPOMETRİ Nedir?

       •    Antropometri tanımı

       •    İnsan Makina Sistemlerinin Özellikleri

       •    El ve kol uzanma mesafeleri

       •    Ayak ve bacak uzanma mesafeleri

       •    Algı organlarının yanıt süreleri

       •    Aydınlatma ve sıcaklık etkisi

       •    Üst gövde ve alt gövde hareketleri

       •    Örnek kaza incelemeleri

h)    Makine Koruyucu Sistemleri

i)      Makine Kabul Kriterleri

j)      Makine Emniyeti Standartları

       •    AB Standardizasyon Kuruluşları

       •    AB Standartları – EN –PrEN-HD-TS ve TR AB Standartları arasındaki farklar

       •    AB standartlarının Trafik Işığı Yapılanması Nedir?

k)    Makine Emniyeti Risk Değerlendirme Nedir? Aşamaları

       •    I. AŞAMA: Makine ortamı ve uygulama hakkında bilgi kazanılması

       •    II. AŞAMA: Toplam riskin değerlendirmesi

       •    III. AŞAMA: Riskin azaltılması

l)      “İşlevsel Güvenlik” Nedir?

       •     IEC 61508, EN 954, DIN V 19250 ve DIN V VDE 0801 Standartları arasındaki farklar

       •    EN/IEC 61508: Emniyet ile ilgili kısımların elektrik/ elektronik/ programlanabilir elektronik sistem fonksiyonel emniyeti

       •    EN/IEC 61511: Fonksiyonel emniyet – Proses endüstrisi sektörü için emniyetli enstrüman sistemleri

       •    EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti

       •    EN 954: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyet ile ilgili kısımları

       •    EN ISO 13849: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyetle ilgili kısımları

m)  Makine güvenliği: Eski standart EN 1050 ve EN14121'de farklar açısından anlatılacaktır.- EN 13849 - EN 12100’e göre risk değerlendirmesi

       •    Tehlikeli bölgeler: tanımlar, örnekler

       •    EN 12100’e (Eski EN954-1) göre kontrol sistemi kategorileri

       •    Risk değerlendirmesi, kontrol sistemi kategorisinin seçilmesi

       •    EN 13849 (Eski EN292) standardına göre koruma tipinin seçilmesi

       •    Güvenlik devreleri özellikleri B 1,2,3,4

       •    EN 13849 'a örnek RİSK DEĞERLENDİRME uygulama anlatımı,

       •    Pres, yüzey taşlama makinesi risk değerlendirme örneği, 

       •    Plastik enjeksiyon makinesi risk değerlendirme örneği,

       •    Otomatik beslemeli daire testere risk değerlendirme örneği,

       •     Boyama tezgahı risk değerlendirme örneği,

       •    Depo alanı otomatik robot kol risk değerlendirme örneği vb. uygulama örnekleri

       •    Tehlike Arz Eden Hataya Kadar Ortalama Süre (MTTFd)

       •    Teşhis Edebilme Derecesi (DC)

       •    Alt Sistemin PL Değerinin Belirlenmesi

            Örnek Uygulamalar

n)    EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti risk değerlendirme nasıl yapılır?

       •    SIL ( Safety Integrity Level) Nedir?

       •    SIL nasıl bulunur?

       •    Riskin azaltılması

       •    PLC, sensörler ve yol vericiler vb. “Güvenlik Fonksiyonu” seçimi

       •    Risk değerlendirme örnekleri (dolum makinesi vb.)

       •    Tehlike arz eden tesadüfi donanım hata olasılığı (PFHd)

       •    Donanım Hatası Toleransı (HFT)

       •    Güvenli Kesintiler Payı (DC/SFF)

       •    Ortak Sebeplerden Dolayı Kesinti (CCF)

       •    Sonuç – Alt Sistem için SIL Değerinin Belirlenmesi

           Örnek Uygulama

o)    Koruyucu Sistemlerin Seçimi ve Standartları

       •    Tehlikeli Bölge,

       •    Maruz Kalan Kişi Nedir?

       •    Güvenlik Mesafeleri Nedir?

p)    Güvenlik Mesafeleri Standartı anlatımı

       •      Emniyet cihazlarının tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

       •      Çift el butonu ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

       •      Işın bariyerlerinin tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

       •      Emniyet halıları ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

       •    Minimum algılama alanı

       •    Örnek anlatımları

       •    Güvenlik Mesafeleri Standartı ANSI B11.19-2003 anlatımı

       •    Işın bariyerlerinin tipi ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

       •    Çift el butonu ve lokasyonuna göre algılama mesafe hesaplaması 

       •    Örnek anlatımı

q)    BS EN ISO 13857 Koruma Alanı Yüksekliği ve Bariyer Aralığı

        Güvenlik mesafesi hesaplanması

bottom of page