top of page

Hizmetlerimiz

İSG ve MAKİNE EMNİYETİ RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETİ

Uzman ekibimiz ile işyerinize gelerek keşif ve tespitlerimiz sonrasında uygun risk değerlendirme yöntem ve analizleri seçilmekte ve tehlike ve riskler belirlenerek "Risk Değerlendirme Raporu" tarafımızdan hazırlanarak teslim edilmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETİ

EN 31010 standartı çerçevesinde işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, çalışanlara işyerine ve çevresine gelebilecek zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz.

2006/42/EC direktifi, makine emniyeti yönetmeliği EN 12100, EN 13849, EN 13857, EN 13855, EN 62061 vb. makine emniyeti standartları çerçevesinde makineleriniz için kapsamlı risk değerlendirme çalışması gerçekleştiriyoruz.
 

İşyerlerinde güvenlik, çalışanların ve işyerinin sürdürülebilirliği için temel bir gerekliliktir. Bu amaçla, EN 31010 standartı çerçevesinde işyerlerinde mevcut veya gelebilecek tehlikeleri ve riskleri belirlemek, çalışanlara işyeri ve çevresine gelebilecek zararları ve bunlara karşı alınacak önlemleri belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerekmektedir.

 

Aynı zamanda, makinelerin güvenliği de göz ardı edilmemelidir. 2006/42/EC direktifi ve ilgili makine emniyeti standartları (EN 12100, EN 13849, EN 13857, EN 13855, EN 62061 vb.) çerçevesinde, işyerlerinde kullanılan makinelerin güvenliği için ayrıntılı bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
 

İşyeri Güvenliği İçin Risk Değerlendirmesi: İşyeri güvenliği risk değerlendirmesi, aşağıdaki adımları içerir:
 

  1. Tehlikelerin Tanımlanması: İşyerinizdeki potansiyel tehlikeleri belirlemek için işyeri sahası gözden geçirilir. Bu, makinelerin yanı sıra kimyasal maddeler, elektrik tehlikeleri, yangın riskleri ve diğer tehlike kaynaklarını içerir.

  2. Risklerin Değerlendirilmesi: Tanımlanan tehlikelerin her birinin olası sonuçları ve bu sonuçların olasılıkları değerlendirilir. Bu, risklerin ciddiyetini ve öncelik sıralamasını belirlemeye yardımcı olur.

  3. Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi: Her risk için uygun kontrol önlemleri geliştirilir. Bu, tehlikeleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılabilecek işlemleri içerir. Makineler için bu, uygun koruma ekipmanlarının, acil durdurma sistemlerinin ve güvenlik prosedürlerinin belirlenmesini içerebilir.

  4. Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere İndirilmesi: Riskleri kabul edilebilir seviyelere indirme stratejileri geliştirilir. Bu, çalışanların eğitimi, düzenli bakım programları ve acil durum planları gibi önlemleri içerir.

 

Makine Emniyeti İçin Risk Değerlendirmesi:

 

Makine emniyeti risk değerlendirmesi, işyerlerinde kullanılan makinelerin güvenliğini sağlamak için şu adımları içerir:

  1. Makine Tanımlama: İşyerinde kullanılan makinelerin tümü ayrıntılı bir şekilde tanımlanır.

  2. Makine Tehlikelerinin Belirlenmesi: Her makinenin potansiyel tehlikeleri belirlenir. Bu, hareketli parçalar, yüksek gerilimli bileşenler, ses emisyonu ve daha fazlasını içerebilir.

  3. Risk Değerlendirmesi: Her makine için tehlikelerin ve risklerin bir değerlendirmesi yapılır. Bu, her tehlikenin ve riskin ciddiyeti ve olasılığı göz önüne alınarak yapılır.

  4. Kontrol Önlemleri: Makinelerin güvenliğini sağlamak için uygun kontrol önlemleri belirlenir. Bu, koruma kalkanlarının eklenmesi, acil durdurma düğmelerinin kurulması ve operatör eğitimi gibi önlemleri içerebilir.

  5. Risk Azaltma: Riskleri kabul edilebilir seviyelere indirme stratejileri geliştirilir ve uygulanır. Bu, makine güvenliği için gereken değişikliklerin yapılmasını içerir.

Sonuç olarak; İşyeri güvenliği ve makine emniyeti, çalışanların ve işyerinin güvende olmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. EN 31010 standartı, bu süreçlerin nasıl yönetileceği konusunda bir çerçeve sunar ve uygun standartlarla birlikte işyerinizdeki tehlikeleri ve riskleri etkili bir şekilde belirlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar. Bu, hem çalışan güvenliğini artırır hem de işyeri verimliliğini artıracaktır.Risk değerlendirme çalışmalarımız hakkında detaylı fikir sahibi olabilmek maksadı ile Makale ve Blog bölümünü inceleyiniz.

RİSK DEĞERLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız; tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin önlenmesi, risklerin kontrol altına alınması, kısacası işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

Kanunun 4. Maddesine göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Yine İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 2. fıkrasında ise “İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.” demektedir.

bottom of page