SEVESO Direktifi ve Kantitatif Risk Değerlendirme Eğitimi

İÇERİK

SEVESO II/SEVESO III Direktifi Gereklilikler

- BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK yükümlülükler
-SEVESO II Direktifi-Kısa Tarihçe
-SEVESO II ve SEVESO III arasındaki farklar
-Gerçekleşen Büyük Endüstriyel Kazalar

CLP ‘ye göre sınıflandırma
-SEVESO Bildirim Sistemi/BEKRA Bildirim Sistemi’nin kullanılması
-Kapsamın Belirlenmesi
-Toplama Kuralı

Güvenlik Raporu Tebliği ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
-Güvenlik Yönetim Sistemi(GYS) temel gereklilikleri
-GYS nin iç denetimi ve denetime hazırlık
-Güvenlik Raporu İçeriği

-BKÖP hazırlanması

Dahili Acil Durum Planı Tebliği-Temel Gereklilikler

-Dahiili Acil Durum Planı hazırlanma aşaması

-Felaket Senaryosu

-Tatbikat ve Yükümlülükler
Büyük Kaza Senaryolarının Tanımlanması

PID Okuma, Örnek PID üzerinden temel bilgilerin verilmesi

- İlgili Tehlikeli Ekipman Seçimi- Dow-FEI (Temel Bilgi)
- HAZOP Analizi (Temel Bilgi)

- Bağımsız Koruma Katmanları ve Güvenlik Bütünlük Seviyesi(LOPA-SIL)
- Kritik Olay ve Büyük Endüstriyel Kaza frekanslarının belirlenmesi Hata ağacı(FTA) ve Olay Ağacı(ETA) analizleri

-Tehlike Senaryolarının Tanımlanması
-Modellenecek büyük kaza senaryolarının seçimi

Proses Enstrümanlarının ve Acil Durum Kapatma Sistemlerinin Güvenilirlik Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu (Fonksiyonel Güvenlik SIL,SIS SIF,ESD hesaplamaları

Güvenilirlik Merkezli Bakım(RCM) (Temel Bilgi)
Risk Temelli Bakım(RBI) (Temel Bilgi)

Please reload