top of page

SEVESO - Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Eğitimi

SEVESO (1).jpg

Bu eğitimde SEVESO direktifi çerçevesinde yükümlülükleri ile ilgili Tebliğler ve standartlar çerçevesinde Kantitatif Risk Değerlendirmesi anlatılacaktır. 

 

 

1.    SEVESO II/SEVESO III DİREKTİFİ
       •    SEVESO II Direktifi-Kısa Tarihçe
       •    SEVESO II ve SEVESO III arasındaki farklar
       •    Gerçekleşen Büyük Endüstriyel Kazalar (Görsel Videolar ile Desteklenecek)
       •    BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA  YÖNETMELİK Yükümlülükler


2.    CLP ‘ye göre sınıflandırma ve BEKRA Bildirimi
       •    SEVESO Bildirim Sistemi/BEKRA Bildirim Sistemi’nin kullanılması
       •    Kapsamın Belirlenmesi, Toplama Kuralı(örnek hesaplamalar)
        Toplama Kuralı İçin Örnek Hesaplama Yaptırılacaktır.


3.    Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği ile Güvenlik Raporu Tebliği
       •    Güvenlik Yönetim Sistemi(GYS) temel gereklilikleri
       •    GYS nin iç denetimi ve denetime hazırlık
       •    Güvenlik Raporu İçeriği

4.    Dahili Acil Durum Planı Tebliği
       •    Dahili Acil Durum Planı Tebliği gereklilikleri
       •    Felaket Senaryosu hazırlığı
       •    Dahili Acil Durum Planı hazırlanması için gerekli hususlar


4.    Büyük Kaza Senaryolarının Tanımlanması
       •    Tehlike Senaryolarının Tanımlanması

       •    Proses Tehlikeleri İle Proses Ekipmanlarının ve/veya Enstrümanlarının Karşılıklı Etkileşimleri,

             o    HAZOP   Risk Değerlendirme Metodu Nasıl Uygulanmalı?
             o    Proses    Enstrümanlarının    ve    Acil    Durum    Kapatma    Sistemlerinin Güvenilirlik Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu
                   §    IEC 61508, EN 954, DIN V 19250 ve DIN V VDE 0801 Standartları 
                   §    EN/IEC   61508:   Emniyet   İle   İlgili   Kısımların   Elektrik/Elektronik/- Programlanabilir Elektronik Sistem Fonksiyonel Emniyeti
                   §    EN/IEC 61511: Fonksiyonel Emniyet – Proses Endüstrisi Sektörü İçin Emniyetli Enstrüman Sistemleri

       •    Modellenecek büyük kaza senaryolarının seçimi
       •    Proses Enstrümanlarının ve Acil Durum Kapatma Sistemlerinin Güvenilirlik Değerlendirmesi ve
       •    Büyük Kaza Senaryosu Oluşturulması
             o    Kritik Olay ve Büyük Endüstriyel Kaza frekanslarının belirlenmesi 
             o    Hata ağacı(FTA) ve Olay Ağacı(ETA) analizleri ile LOPA, Bow-Tie Analizi karşılaştırma
             o    Hata Ağacı Analizi (FTA)
             o    Olay Ağacı Analizi (ETA)
             o    Bağımsız Koruma Katmanları ve Güvenlik Bütünlük Seviyesi(LOPA-SIL)


ÖRNEK HESAPLAMA YAPTIRILMASI

bottom of page