top of page

ISO 26262 OTOMOTİV FONKSİYONEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

ASIL.jpg

İÇERİK:

Bu eğitimde IEC EN 26262 standartları çerçevesinde Otomotiv Güvenlik Bütünlük Seviyesi (ASIL) mühendisliği, Yaşam Döngüsü ve Validasyon ile Verifikasyon hesaplamaları anlatılacaktır.

1) İşlevsel Güvenliğe Neden İhtiyaç Duyarız?

       •    Güvenilirlik ve Olasılık Teoremleri

       •    Kritik Sistemlerin Temel Özellikleri

       •    V-Model Döngüsü (VDI 2206, 2004)

       •    Fonksiyonel güvenlik standartları (IEC 61508, IEC 61511, IEC61511 ISA SP 84.01)

       •    ISO 26262 gereklilikleri

       •    Otomotiv geliştirmede fonksiyonel güvenliğin zorluğu

 2)İşlevsel güvenlik konusuna giriş

       •    Otomotiv endüstrisinde fonksiyonel güvenlik ilkeleri

       •    ISO 26262'nin konumu ve sertifikasyon veya onay gereklilikleriyle birlikte diğer standartlar, yönergeler ile ilişkisi

       •    Teknik güvenlik konsepti ve sistem tasarımı

       •    Güvenlik odaklı donanım ve yazılım geliştirme

       •    Güvenlik analizine metodik bir yaklaşım

 3)Tehlike, risk ve risk azaltma kavramları gibi emniyetle ilgili temel kavramlara giriş

       •    ISO 26262'nin uygulanmasındaki temel konular

       •    V-Model Döngüsü (VDI 2206, 2004)

       •    Fonksiyonel güvenlik standartları (ISO 26262 ile IEC 61508, IEC 61511, IEC61511 ISA SP 84.01)

 • Risk analizi ve fonksiyonel güvenlik kavramı

  • ASIL kelime anlamı

  • İşlevsel güvenliğin yönetimi

  • ASIL Güvenlik Yaşam Döngüsü

  • Destekleyici Süreçler

  • Otomotiv Güvenlik Bütünlük Seviyesi (ASIL) odaklı ve güvenlik odaklı analiz

  • ASIL Değerlendirmesine Genel Bakış

  • ASIL Değerlendirme Süreci ve Hesaplanması

4) IEC 61882- “Tehlike ve işletilebilme çalışmaları (HAZOP analizi ISO 26262 standartında HAZAN olarak geçmektedir ) – Uygulama rehberi”

       •    Koruma Katmanı Analizi (Layer of Protection Analysis – LOPA)

5) ASIL Tasarımı

       •    IEC 61508  ile  ISO 26262 arasındaki bağlantı

       •    ISO 26262  ile IEC 61508 ve IEC 61511 - Güvenlik:Yüksek Güvenilirliğe Nasıl Ulaşırız?

       •    ISO 26262 - Güvenlik Yaşam Döngüsü

       •    ASIL Nedir?

6) Oylama (Voting) Nedir?

       •    Oylama (Voting) Nedir?

       •    Talep Şekli (Demand Mode)

       •    Risk Azaltma Faktörü (Risk Reduction Factor- RRF)

       •    TI: Test Interval (proof)

7) ASIL Validasyon ve Verifikasyon Hesaplamaları

       •    Çalışması İstendiğinde Arıza Yapma İhtimali (Probability of Failure on Demand - PFD)

       •    Ortak Arıza Modu (Beta Faktörü)

       •    Arıza Tipleri

       •    FMEA analizi nedir nasıl yapılır?

       •    MTTF, MTBF, MTTR, Kullanılabilirlik ve Güvenilirlik

       •    Hata Ağacı Analizi

       •    Yalancı hata ve güvenlik, güvenilirlik

       •    FMEDA'nın fonksiyonel uç etkileri için bağımsız IEC analiz algoritması

       •    Donanım odaklı bileşen seviyesi DC ve SFF

       •    Her kök modu için lambda-SU, SD, DU ve DD'nin hesaplanması

       •    Güvenlik yönetimi süreçleri ve önerilen destekleyici süreçler

8) Mühendislik ve Dizayn Uygulamaları

       •    Koruyucu Fonksiyonların Gereklilikleri

       •    Cihaz Seçimi- Elektronik ve Mekanik Kısımların Kıyaslaması

       •    Cihaz Seçimi-NAMUR’a göre Proven-in-use (NE130)

       •    Bakım ve Test-Çalışma Sırasında Arıza Tespiti

       •    Bakım ve Test- Bakım Aralıkları

       •    Son Element

       •    Kurulum- Montaj 

       •    Bakım ve Test- Kanıt Testi/Servis Ömrü

       •    Dökümantasyon

bottom of page