top of page
2Men_in_Hardhats_Tires_Composite--photograph_848w477h.jpg

Hizmetlerimiz

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ  KURULUMU HİZMETİ

Uzman kadromuz ile Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) hazırlama hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Seveso Direktifi Kapsamında "Güvenlik Yönetimi Sistemi (GYS)" çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

 

Ayrıca DCMR Seveso denetçi sertifikalı ekibimiz ile işyerindeki proses emniyeti ve Seveso direktifi mevzuat uyum çalışmaları incelenmekte ve GAP analizi yapılarak gerekli aksiyonların alınması için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Kurulumu Hizmeti Sunuyoruz.

"Proses Emniyeti Konusunda Uzmanız."

 

SEVESO Direktifi Kapsamında Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) unsurlarını kuruyoruz ayrıca arzu ederseniz denetliyoruz.

Sondaj usulü denetim modeli ile denetim hizmeti veriyoruz. Elde edilen sonuçları ise "SİSTEM DİNAMİK MODEL" yaklaşımı ile modelliyor ve performans ölçümü yapıyoruz.

Güvenlik yönetim sistemi, büyük endüstriyel kazaları önleme ve etkilerini azaltma amacıyla bir kuruluşun güvenlik politika ve uygulamalarını belgelemek için kullanılır.

 

GYS unsurları; 

A. Organizasyon ve Personel:

 • Kuruluşun Organizasyon Yapısı: Kuruluşun organizasyon yapısını ve proses güvenliğinden sorumlu birimini gösteren bir organizasyon şeması sunulur. Bu birimdeki personelin görevleri ve geçici eksikliği durumunda yerlerine atanacak personel belirtilir.

 • Kuruluşun Güvenlik Kültürü: Tüm çalışanların katılımını sağlayan güvenlik kültürünün nasıl oluşturulduğu ve sürdürüldüğüne dair yöntemler açıklanır.

 • Görevli Personelin Eğitimi: Güvenlikle ilgili görev alan personelin aldığı eğitimler ve bu eğitimlerin konusu ve süresi hakkında bilgi verilir.

 • Eğitim İhtiyaçları: Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının nasıl belirlendiği ve eğitimlerin nasıl planlandığı ve değerlendirildiği açıklanır.

 • Güvenlik İle İlgili Gelişmelerin Takibi: Güvenlikle ilgili gelişmelerin nasıl takip edildiği ve değerlendirildiği hakkında bilgi sunulur.

 • Güvenlik Bilgi Alışverişi: Acil hizmet birimleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alışverişi sağlayan sistemler hakkında bilgi verilir.

 • Alt İşveren Yönetimi: Alt işverenlerin seçimi, yönetimi, koordinasyonu ve denetimi hakkında düzenlemeler açıklanır.

 

B. Büyük Kaza Tehlikelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:

 • Metodoloji: Büyük kaza tehlikelerini belirleme ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sunulur.

 • Veri Kaynakları: Tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan veri kaynakları hakkında bilgi verilir.

 

C. İşletim Kontrolü:

 • Tesisin İşletmeye Alınması: Yeni tesislerin işletmeye alınması aşamaları, kontrol yöntemleri ve ekip hakkında bilgi sunulur.

 • Tesis ve Proseslerin İşletilmesi: Kontrol ve alarm sistemleri, bakım politikası, çalışma talimatları ve iş izin sistemleri hakkında bilgi verilir.

 • Proses Ekipmanlarının Devreden Çıkarılması: Ekipmanların devreden çıkarılma süreci ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sunulur.

 

D. Değişimin Yönetimi:

 • Kritik Değişiklikler: Kritik değişikliklerin belirlenme kriterleri hakkında bilgi verilir.

 • Kritik Değişikliklerin İçeriği: Kritik değişikliklerin türleri ve bu değişikliklerin yönetim süreçleri açıklanır.

 • Değişiklik Nedeniyle Oluşabilecek Tehlikeler: Değişikliklerin neden olabileceği tehlikeler ve bu tehlikelerin nasıl ele alındığına dair bilgi sunulur.

 • Değişikliklerin Kaydedilmesi ve Belgelerin Güncellenmesi: Gerçekleşen değişikliklerin kayıt altına alınması ve ilgili belgelerin güncellenmesi süreci açıklanır.

 • Çalışanların Bilgilendirilmesi: Çalışanların değişiklikler hakkında nasıl bilgilendirildiği ve eğitildiği hakkında bilgi verilir.

 

E. Acil Durumlar İçin Planlama:

 • Acil durumların belirlenme kriterleri ve organizasyon planlaması hakkında bilgi sunulur.

 

F. Performansın İzlenmesi:

 • Güvenlik yönetim sisteminin hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi ve performansın değerlendirilmesi hakkında bilgi verilir.

 

G. Denetleme ve İnceleme:

 • Düzenli aralıklarla yapılacak iç denetim süreci, sorumluluklar, denetim yöntemleri ve raporlama hakkında bilgi sunulur.

 

Bu bilgiler, bir kuruluşun güvenlik yönetim sistemini oluşturmak ve belgelemek için önemli bir rehber sağlar. Güvenlik raporları, bu tür bilgileri içererek, kuruluşların güvenliklerini artırmalarına ve büyük endüstriyel kazaları önlemelerine yardımcı olur.

Ayrıca isterseniz Güvenlik Yönetim Sistemini denetliyor ve noksan hususların giderilmesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Denetimlerimiz sonunda hazırlayacağımız raporda mevcut durum tespitlerinin yanında iyileştirmeler için firmanıza özel önerilerde bulunulacaktır. Bu şekilde hem yasal yükümlülükler yerine getirilmiş hem de tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmuş olacaksınız.

Proses emnyeti ve GYS denetim çalışmalarımız hakkında detaylı fikir sahibi olabilmek maksadı ile Makale ve Blog bölümünü inceleyiniz.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page