top of page

Exproof Ekipman Bakım Elemanları Denetim, Montaj ve Bakım Eğitimi

Ex.jpg

Patlayıcı gaz ortamlarında bulunan elektrikli cihazları ve elektrik tesisatının yapısı, denetlenmesi, tamir ve bakımı hakkında yayınlanmış olan aşağıdaki standartlara göre Ex ekipmanların montaj, bakım, büyük bakım, modifikasyon ve revizyonlarının yapılması gerekmektedir:

 • EN 60079 –0 - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler

 • EN 60079-0/A11 - Patlayıcı ortamlar – Bölüm 0: Donanım – Genel kurallar

 • EN 60079 -14:  - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

 • EN 60079-14/AC - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

 • EN 60079 -17 -         Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı

 • EN 60079 -19-          Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

 • EN 60079-19:2011/A1 - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: Tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

Söz konusu standartlar montaj, bakım, büyük bakım, modifikasyon ve revizyonların ayrıntılarını ve gerekliliklerini ayrıntıları ile anlatmaktadır.

EN 60079-19 Ek B  “Sorumlu Kişiler” ve “Operatörler”in Bilgi Birikimleri, Deneyimleri ve Yeterlikleri

EN 60079-19 standartı B.1'de Bu ek, bu standart'da belirtilen kişilerin bilgi birikimlerini, deneyimlerini ve yeterliklerini belirtir. B.2'de ise "Bilgi birikimi ve deneyim" ile B.2.1'de "Sorumlu kişiler"in açıklaması yapılmıştır :

Patlamaya karşı korunmuş cihazların özel tiplerinin büyük bakım, tamir ve çalışır duruma getirilmesinde karşılaşılan işlemlerden sorumlu olan “sorumlu kişiler”, en az aşağıda belirtilen hususlara sahip olmalıdır:

 • Zanaatkar seviyesi veya daha üst bir seviyede ilgili elektrik ve makina mühendisliği anlayışında olmak,

 • Patlamaya karşı koruma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması konusunda bilgili olmak,

 • Mühendislikle ilgili projelerin yorumlanması ve değerlendirilmesi hususunda bilgili ve yetenekli olmak,

 • Bilinen miktarları ölçmek için uygulamalı ölçme bilimi yeterlikleri dahil, ölçme işlemlerine alışkın olmak,

 • Patlamaya karşı koruma alanındaki ilgili standardların anlayış ve çalışma bilgisine sahip olmak,

 • Kalibrasyon aleti ve ölçmedeki izlenebilirlik prensipleri dahil, kalite güvence ile ilgili temel bilgiye sahip

olmak.

Bu tür kişiler, görevlendirildikleri yeterlik alanlarında büyük bakım, tamir ve çalışır duruma getirme işlemlerine katılımlarını sınırlamalı ve uzman tavsiyesi olmaksızın patlamaya karşı korunmuş cihazın modifikasyonu ile ilgili kendi başlarına faaliyette bulunmamalıdır.

B.2.2'de ise bakım elemanları ile ilgili düzenleme getirilmiştir. Bakım elemanları, görevlerini gerçekleştirmek için gerekli olduğu kadar aşağıda belirtilen hususlara sahip olmalıdır:

 • Koruma tiplerinin genel prensipleri ve işarteleme ile ilgili bilgi sahibi olmak,

 • Korumayı etkileyen cihaz tasarımı ile ilgili hususlar hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Bu standarddaki ilgili bölümlere ait olarak muayene ve deney hakkında bilgi sahibi olmak,

 • İmalatçı tarafından onaylanan değiştirme parçaları ve bileşenleri tanıtmak için yetenekli olmak,

 • Bu standardda belirtilen tamir işlemlerinde kullanılacak özel tekniklere alışkın olmak.

EĞİTİM İÇERİK

 • ATEX, Patlayıcı Ortam Nedir?

 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/EC),

 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/EU)

 • 2014/34/EU direktifine göre mekaniksel ekipmanların deklerasyonu ve sertifikasyonu nasıl olmalı? Mevcut exproof ekipmanların sertifikalarının durumunun değerlendirilmesi,

 • IECEx Schema, ExACB (ACB= Accepted Sertification Body), ExTAG (Testing and Assessment Group) nedir?

 • Ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler,

 • BÖLGE(ZONE) içinde yer alan Elektrik/Elektronik/Programlanabilir sistem Ex Etiketi nasıl seçilir?

 • BÖLGE(ZONE) içinde yer alan Elektrik/Elektronik/Programlanabilir sistem Sertifikasyon ve Deklerasyon süreçleri nelerdir?

 • Mekaniksel ekipmanların Ex Etiketi nasıl seçilir?

 • Mekaniksel ekipmanların Sertifikasyon ve Deklerasyon süreçleri nelerdir?

 • BÖLGE(ZONE) içinde yer alan tüm ekipmanlar için MEIRA (Mechanical Ignition Risk Assesment) analizi nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

 • için MEIRA (Mechanical Ignition Risk Assesment) analizi bakım ve montaj süreçlerini nasıl etkiler?

 • Mekaniksel ve Elektrik/Elektronik/Programlanabilir sistem uygulamalarda; ‘Intrinsic Safety’ Tanımı ve Zone Kullanımı

 • Mekaniksel uygulamalarda; ‘Explosion Proof’ ile ‘Explosion Protected’ Arasındaki Farklar

 • Mekaniksel uygulamalarda; NEC 500 (National electrical code) Division ve Zone Karşılaştırılması,

 • Conduit nedir? Conduit sistemlerin kurulumu, montajı ve bakım kuralları,

 • Patlayıcı Ortamların Hesaplanmasında bakım ve montaj hataları ZONE’ları nasıl etkiler (EN 60079-10-1:2015 ve CEI 31-35 İtalyan Standartı çerçevesinde)

 • Mekaniksel Ekipmanların Zone'a göre Seçimi (EN 80079-36, EN 80079-37) ve Bakım, Montaj, Kurulum ve İSG Önlemleri

 • Isı ve Gaz Gruplarının Tanımı, Koruma Tipleri Uygulanması ve Birleşimi, 'Kendinden Emniyetli'' Koruma Tipinin Uygulanması,

 • Kendinden Emniyetli Aletler (Intrinsically Safe Apparatus) kablolama ve Zener bariyer seçimi ve hesaplaması,

 • EN 60079-0 Montaj Kuralları

  • EN 60079-0’a göre genel montaj kuralları

  • Malzeme seçim kuralları

  • Grup  I  veya  Grup  II  elektriksel  donanım  seçim ve kurulum

  • “X” tipi ve “U” tipi ekipman ve montaj kuralları

  • Kablo, rakor ve sızdırmazlık elemanları seçimi ve kurulum kuralları,

  • Zırhlı kablolar ve rakor vb. ekipman kurulumu,

  • Conduit sistemler ve kurulum kuraları

 • EN 60079-14 Elektrik Tesisatı Kuralları

  • IEC 60079-14’e Göre Şebeke Yapısı

  • IEC 60079-14’e Göre kablolama kuralları

  • IEC 60079-14’e Göre Topraklama, Yüzeyler ve Korozyon

  • Ex ortamda topraklama kuralları

  • Ex ortamda yıldırımdan korunma kuralları

  • EN 62446:2009 - göre denetleme

 • EN 60079-17 Ekipman Denetim Kuralları

  • EN 60079-17’ye göre gözle muayene kuralları

  • EN 60079-17’ye göre yakın denetim kuralları

  • EN 60079-17’ye göre ayrıntılı muayene kuralları

 • EN 60079-19 Bakım Kuralları

  • Tamir, Bakım, Büyük Bakım ve Revizyon nedir?

  • Tamir Edilen Cihazın İşaretlenerek Belirlenmesi,

  • Tamir, Bakım, Büyük Bakım ve Revizyon sonrasında sertfika durumları

  • Ne zaman Third Party onayı gerekir?

  • Tamir/Büyük Bakım Sonrası Düzenlenmesi Gerekli Bilgi ve Belgeler

  • Tamir Servisi Kayıtları,

  • Kullanılmış , Tamir Edilmiş Ya Da Değiştirilmiş Exproof Ekipmanlar ve Yedek Parçalar İçin Uygulama,

  • Exproof ekipmanlarda boya kalınlığı, toz kalınlığı, optik ışın koruma vb..

 • EN 80079-36, EN 80079-37 ve Bakım, Montaj, Kurulum

 • Conduit sistemler ve uygulama hataları

 • ‘Explosion Proof’ ile ‘Explosion Protected’ uygulama hataları

bottom of page