top of page

Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Eğitim

ghs.jpg

İÇERİK

Kimyasal maddelerle çalışmalarda risk değerlendirmesi, kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, mesleki maruziyet sınır değeri eğitim içeriğinde anlatılacaktır.

1)    Kimyasallarla İlgili  AB  Mevzuatı

       •    Mesleki maruziyet limitleri

       •    Ülkemizdeki mevzuat uyumlaştırılması

       •    Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yükümlülükleri

2) Kimyasalların sınıflandırılması

       •    Kimyasal maruziyet risk değerlendirme zorunluluğu

       •    Kimyasal risk değerlendirme kriterleri

       •    Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yükümlülükleri

       •    Kimyasal maruziyet risk değerlendirme zorunluluğu

3)    Tehlikeli Kimyasallar

       •    Neden Yeni Bir AB Kimyasallar Politikasına İhtiyaç Duyuldu ?

       •    AB Yeni Kimyasallar Politikası Çerçevesinde Temel Direktifler

       •    Üreticilerin ve İthalatçıların Yükümlülükleri

       •    Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği çerçevesinde MSDS’lerde aranan hususlar,

       •    CAS Numarası, IUPAC adı (International Union of Pure and Applied Chemistry), EC Numarası ( Einecs – European Inventory of Existing Commercial Chemical Subtances) arasındaki farklar,

       •    SEA (CLP Tüzüğü) Direktiflerine göre sınıflandırmalar

4) Kimyasal Risk Değerlendirmesine Giriş

o   Fizikokimyasal özelliklerle ilgili  tehlike kategorileri

o   Toksikolojik özelliklerle ilgili  tehlike kategorileri

o   Ekotoksikolojik özelliklerle ilgili  tehlike kategorileri

5) CLP Tüzüğü işveren yükümlülükleri

       •    Kimyasal ve Müstahzarların Sınıflandırma Koşulları ve Akım Şeması

       •    CLP (EU Regulation on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures) Tüzüğü Nedir?

       •    CLP ile neler değişti?

       •    GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) Küresel Uyumlaştırma Sistemi nedir?

       •    Neden GHS?

       •    GHS Sinyal işaretlemesi

       •    GHS tehlike sembol ve işaretleri

       •    AB risk kodları yerine geçicek olan “Tehlike Kodları” ve “Tehlike Cümlecikleri”

       •    Örnek etiketlerin karşılaştırılması

6)    COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Essentials)- ILO Chemical Toolkit (International Chemical Control Toolkit)

       •    Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Sistemi Nedir?

       •    Kimyasalların tanımlanması,

       •    Toksik Madde Nedir?

       •    Toksisite Nedir?

       •    Toksisite Çeşitleri

       •    Toksik doz değerleri (LD50, ADI, NEL, NOEL vb.)

       •    Eşik Sınır Değerleri (TLV-C, TLV-C (Ceiling), TLV-STEL vb.)

       •    COSHH Sistemi nedir? Ne işe yarar?

       •    COSHH Sistem aşamaları

       •    Tehlike Sınıflandırmasına Bağlı Tehlike Bantlarının Yerleşimi

       •    Yaygın Solventlerin Tehlike Kontrol Bandı Tanımlaması

       •    Kullanım Seviyesi

       •    Havaya Karışma Kolaylığı

       •    Kontrol Yönteminin Belirlenmesi (COSHH Tabloları)

       •    Tehlike Kontrol Bandlarının kullanımı

       •    Kullanım seviyelerinin COSHH tekniği ile belirlenmesi

       •    Faaliyet Kontrol Rehberleri

       •    Solunum için Faaliyet Kontrol Rehberleri

       •    Deri ve Solunum Sistemi Koruması

       •    Emniyet ve Çevre Esaslı Faaliyet Kontrol Rehberi

       •    Örnek Uygulamalar

7)Diğer Sınıflandırma Kodları

       •    ADR – Cenevre Sınıflaması nedir?

       •    ADR kodları,

       •    ADR işaretlemesi,

       •    ADR koduna göre tehlikeli maddelerin sınıflandırılması,

       •    ADR etiketleme koşulları,

       •    Kimyasal depolama koşulları,

       •    IMCO çarpraz kodu nedir?

       •    Çarpraz kodun kullanılma şekli,

       •    Depolamada IMCO kodunun uygulanması.

       •    Tehlikeli atık kodları,

       •    LGK Kodu (Alman Kodu )

       •    Kimyasal sınıflama kodları

            o   NFPA kodu,

            o   HMIS kodu

bottom of page