top of page

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

DencaAtex.jpg

İÇERİK

 

Patlamadan korunma dökümanı kimler hazırlayabilir, patlamadan korunma dökümanı nasıl hazırlanır, patlamadan korunma dökümanı kaç yılda bir yenilenir, patlamadan korunma dökümanı hangi işyerlerinde hazırlanır, patlamadan korunma dökümanı örnek, patlamadan korunma yönetmeliği eğitim içeriğinde anlatılacaktır.

 

a)    2014/34/EU  ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri

       •    ATEX ne demek? IECEx neler getirecek? ATEX Direktifleri ve IECEx arasındaki farklar

       •    Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

       •    Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

b)    Patlamaya Karşı Korumanın (Explosion Protection)Temel Fiziksel İlkeleri

       •    Patlama riskinin değerlendirilmesi 

       •    Detonasyon ve Deflegrasyon nedir? Geri patlama (Flashback) neden olur?

c)    Patlayıcı ortam sınıflandırılması nasıl yapılır?(Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü)

       •    “INTRINSIC  SAFETY” nedir? Hangi Zone’da kullanılır?

       •    “INCREASED  SAFETY” nedir? Hangi Zone’da kullanılır?

       •    Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler

       •    MIE (Minimum Ignition Energy)  -Minimum Tutuşma Enerjisi,

       •    MESG (Maximum Experimental Safe Gap) –Maksimum Deneysel Emniyet Aralığı

       •    MIC (Minimum Ignition Current) /Ratio– Minimum Tutuşma Akımı/Oranı

       •    “Explosion Proof” ile “Explosion Protected” arasındaki farklar

       •    NEC 500 (National Electrical ode) Class ZONE ve DIVISION Karşılaştırma

d)    Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği,

       •    Patlamaya Karşı Korumalı Sınıflandırması (2014/34EC  ye göre)

       •    Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlık ve gereklilikler.

e)    Patlayıcı Ortam Hesabı Nasıl Yapılır? - EN 60079 -10-1: 2021

       •    Patlayıcı Ortam nedir? Normal çalışma şartları nedir?

       •    En Düşük Ateşleme Enerjisi Nedir? Ateşleme, Değişik Kaynaklarla Sağlanabilir mi?

       •    Parlama Noktası nedir? Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı nedir?

       •    Patlayıcı Gaz Ortamının Mevcut Olma İhtimali

       •    Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar

f)      EN 60079 -10-1: 2021 yanıcı sıvı ve gazlar ZONE hesaplanması

g)    EN 60079 -10-1: 2021standardına Göre Örnek Uygulamalar

h)    EN 60079-10-2  , CEI 31-56  Tozlar ZONE Belirlenmesi

       •    Toz nedir? Toz Patlaması İçin Gerekli Şartlar

       •    Toz Yangın/Patlama İlişkisi (Tipik Toz Patlama Aşamaları)

       •    Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?

       •    Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi

       •    Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü

       •    Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar

i)      Hartmann Bombası Nedir? Kst Nasıl Belirlenir?

       •    Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon (ASTME 1515)

j)      Tutuşturma Kaynakları (Smouldering Nedir?)

       •    Deşarj Kaynakları Nedir?

       •    Saçaklı deşarj, Korona deşarjı, Yayılan saçaklı deşarj, Hacim/Huni deşarjı

       •    Esnek Ara Yığın Taşıyıcıları (FIBC) Nedir? Sınıfları Nelerdir?

       •    Malzemelerin Hacim Dirençlerine Göre Tasnifi ve

       •    Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi

       •    Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler

       •    Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler

       •    MIE (Minimum Ignition Energy)  Minimum Tutuşma Enerjisi , Toz Tabakası, (ASTME  2019-2021) , MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi

k)    Patlayıcı Ortam Hesabı Nasıl Belirlenir? EN 60079-10-2: 20 ve CEI 31-56’a Göre Tozlar;

       •    Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi

       •    Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği

       •    Kst (Dust deflagration index) ve değeri ve patlayıcı toz sınıfı ve olasılık ilişkisi

       •    Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Toz katman kalınlığı, Toz katman kalınlığı ile Alan Sınıflandırması

       •    Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir?

       •    Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması

l)    Örnekler (EN 60079-10-2, CEI 31-56)

       •    Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Enstrüman Seçimi

       •    IEC veya EN'ye göre Koruma Tipi, IECEx ne gibi değişiklikler İçeriyor?                

·    ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları,

m)  Isı ve Gaz Grupları, Koruma Tipleri Uygulanması ve Birleşimi, ’Kendinden Emniyetli’’ Koruma Tipinin Uygulanması, IP Koruma Tipi ve Ex Koruma Tipi arasındaki farklar

       •    Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi

bottom of page