top of page

HAZOP Proses Tehlike Analizi Eğitimi

HAZOPCaseStudy12.png

İÇERİK

a)    Endüstriyel Kaza Kavramı

       •    Tehlike Kavramı Geçmişi

       •    Kimya ve Tehlike Kavramı

       •    Kimya Tarihi ve Tehlike Anlayışı

       •    Büyük Endüstriyel Kazalar

b)    Proses Tehlike Analizi: Hasar Önleme Mantığı

       •    Risk, Hasar ve Ağırlıklı Tehlike Potansiyeli

       •    Risk ve Güvenilirlik Bağlantısı

c)    Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı (P&I: Piping and Instrumentation Diagram) Nedir?

       •    ANSI/ISA 5.1 (2009) ve BS 1646 Standartları

       •    Proses Akış Diyagramları (PFD- Process Flow Diagrams)

       •    P&ID Neleri İçermelidir?

       •    Tanımlayıcı Harfler

       •    Kontrol Devreleri  (En Basit Hali İle) İşaretler

       •    Tag Numarası Nedir?

       •    Kontrol Devreleri Sembol ve Tag Numarası

       •    Enstrüman Tipi

       •    Semboller (Ekipmanlar, Kolon ve Reaktörler vb.)

       •    P&ID’de Paylaşılan Görüntüler / Paylaşılan Kontrol

       •    P&ID’de Enstrüman Kontrolü ve Erişim

       •    Ekipman ve Sembolleri

       •    Ölçüm Sembolleri: Ölçüm Cihazları ve Transmiter Gösterimleri

       •    Ölçüm Sembolleri: Birincil Ekipmanlar

       •    Borulama İşaretleri

       •    Basit Semboller (BS 1646)

       •    Kontrol Devreleri

       P&ID ÖRNEKLER

      ÖRNEK P&ID ÜZERİNDE SEMBOL VE EKİPMAN OKUMA ÇALIŞMASI

d)    Node Kavramı

       •    Node Kavramı Nedir? HAZOP ve Node İlişkisi

       •    Bir Prosete Node’lar Nasıl Belirlenir?

ÖRNEK P&ID ÜZERİNDE NODE ÇALIŞMASI

e)    Kimyasal Tesislerin Tasarımında İş Güvenliği

       •    Proses İşletilebilirliği Nedir?

       •    Tasarımda İşletilebilirlik, Güvenlik ve Güvenilirlik Bağlantısı

f)      Proses Tehlike Analizi Nedir?

       •    Esneklik ve Kontrol Edilebilirlik

       •    Güvenlik ve Güvenilirlik

       •    Güvenlik Koruma Katmanları (LOPA-Layer of Protection Analysis) Nedir?

       •    Kritik Sorgu Tekniği

       •    IEC 61882- “Tehlike ve işletilebilme çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama rehberi

       •    HAZOP Prosedürü Nasıl Olmalı?

       •    HAZOP Uygulama Tekniği (IEC 61882)

       •    Hangi Soruları Cevaplar

       •    Proseslerde Hangi Çeşit Tehlikeler Mevcut? Risk Ne Kadar Büyük?

       •    Risk Algılama ve Zamanla Değişimi

       •    HAZOP çalışmasında;

       •    Anahtar kelimeler,

       •    Dizayn parametreleri,

       •    HAZOP sapma matrisi

       •    Örnek HAZOP Risk Önceliklendirme Matrisi

       •    LOPA(Layer of Protection Analysis) Koruma Katmanı Analizi İle HAZOP Bağlantısı

g)    HAZOP Tekniği Nasıl Uygulanmalı?

       •    Sistem veya Aktivitenin Tanımlanması

       •    Analizin İlgilendiği Problemin Tanımlanması

       •    Sistem veya Aktivitenin Bölünmesi ve Sapmanın Geliştirilmesi

       •    Sonuçları Karar Mekanizmasında Kullanılması

       •    HAZOP Tablosunda Uygulanması

       ÖRNEK HAZOP UYGULAMASI

       ÖRNEK HAZOP ÇALIŞMASI (BİR NODE VE BİR HAT ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.)

bottom of page