HAZOP Risk Değerlendirme Eğitimi

İÇERİK

a)    Endüstriyel Kaza Kavramı

·     Tehlike Kavramı Geçmişi

·     Kimya ve Tehlike Kavramı

·     Kimya Tarihi ve Tehlike Anlayışı

·     Büyük Endüstriyel Kazalar

b)    Proses Tehlike Analizi: Hasar Önleme Mantığı

·     Risk, Hasar ve Ağırlıklı Tehlike Potansiyeli

·     Risk ve Güvenilirlik Bağlantısı

c)    Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı (P&I: Piping and Instrumentation Diagram) Nedir?

·     ANSI/ISA 5.1 (2009) ve BS 1646 Standartları

·     Proses Akış Diyagramları (PFD- Process Flow Diagrams)

·     P&ID Neleri İçermelidir?

·     Tanımlayıcı Harfler

·     Kontrol Devreleri  (En Basit Hali İle) İşaretler

·     Tag Numarası Nedir?

·     Kontrol Devreleri Sembol ve Tag Numarası

·     Enstrüman Tipi

·     Semboller (Ekipmanlar, Kolon ve Reaktörler vb.)

·     P&ID’de Paylaşılan Görüntüler / Paylaşılan Kontrol

·     P&ID’de Enstrüman Kontrolü ve Erişim

·     Ekipman ve Sembolleri

·     Ölçüm Sembolleri: Ölçüm Cihazları ve Transmiter Gösterimleri

·     Ölçüm Sembolleri: Birincil Ekipmanlar

·     Borulama İşaretleri

·     Basit Semboller (BS 1646)

·     Kontrol Devreleri

P&ID ÖRNEKLER

ÖRNEK P&ID ÜZERİNDE SEMBOL VE EKİPMAN OKUMA ÇALIŞMASI

d)    Node Kavramı

·     Node Kavramı Nedir? HAZOP ve Node İlişkisi

·     Bir Prosete Node’lar Nasıl Belirlenir?

ÖRNEK P&ID ÜZERİNDE NODE ÇALIŞMASI

e)    Kimyasal Tesislerin Tasarımında İş Güvenliği

·     Proses İşletilebilirliği Nedir?

·     Tasarımda İşletilebilirlik, Güvenlik ve Güvenilirlik Bağlantısı

f)      Proses Tehlike Analizi Nedir?

·     Esneklik ve Kontrol Edilebilirlik

·     Güvenlik ve Güvenilirlik

·     Güvenlik Koruma Katmanları (LOPA-Layer of Protection Analysis) Nedir?

·     Kritik Sorgu Tekniği

·     IEC 61882- “Tehlike ve işletilebilme çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama rehberi

·     HAZOP Prosedürü Nasıl Olmalı?

·     HAZOP Uygulama Tekniği (IEC 61882)

·     Hangi Soruları Cevaplar

·     Proseslerde Hangi Çeşit Tehlikeler Mevcut? Risk Ne Kadar Büyük?

·     Risk Algılama ve Zamanla Değişimi

·     HAZOP çalışmasında;

·     Anahtar kelimeler,

·     Dizayn parametreleri,

·     HAZOP sapma matrisi

·     Örnek HAZOP Risk Önceliklendirme Matrisi

·     LOPA(Layer of Protection Analysis) Koruma Katmanı Analizi İle HAZOP Bağlantısı

g)    HAZOP Tekniği Nasıl Uygulanmalı?

·     Sistem veya Aktivitenin Tanımlanması

·     Analizin İlgilendiği Problemin Tanımlanması

·     Sistem veya Aktivitenin Bölünmesi ve Sapmanın Geliştirilmesi

·     Sonuçları Karar Mekanizmasında Kullanılması

·     HAZOP Tablosunda Uygulanması

ÖRNEK HAZOP UYGULAMASI

ÖRNEK HAZOP ÇALIŞMASI (BİR NODE VE BİR HAT ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.)

Please reload