top of page
shutterstock_1924599227.jpg

Hizmetlerimiz

FONKSİYONEL GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ -FSA VE GÜVENLİK GEREKSİNİMİ SPESİFİKASYONLARI -SRS
HİZMETİ

(Safety Requirement Specifications -SRS
and 
Functional Safety Assessment -FSA) 

 

Fonksiyonel Güvenlik Uzmanı kadromuz ile Güvenlik Gereksinimi Spesifikasyonları (Safety Requirement Specifications - SRS) Fonksiyonel Güvenlik Değerlendirmesi (Functional Safety Assessment - FSA) adımlarını gerçleştiriyoruz ve en kaliteli şekilde hizmet sunuyoruz.

Fonksiyonel Güvenlik Değerlendirmesi (Functional Safety Assessment - FSA)  IEC EN 61508 ve IEC EN 61511 aşamalarına ve ilgili gerekliliklere uygunluğun gösterilmesi için yapılması gerekli adımları içerir. FSA-1, FSA-2, FSA-3, FSA-4 ve FSA-5 adımlarını içerir. 

Fonksiyonel Güvenlik Değerlendirmesi (FSA), incelenmekte olan güvenlik fonksiyonunun, yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasına ilerleme veya gerekli tüm önlemler alınana kadar aynı aşamada kalma kararını desteklemek için gerekli fonksiyonel güvenlik seviyesine ulaşıp ulaşmadığını belirlemeye yönelik bir çalışmayı ve raporlamaları ifade eder.

Tehlikelerin ortaya çıkmasından önce IEC61511 uyarınca bir FSA yürütmek zorunlu bir gerekliliktir.

 

Bu nedenle, IEC61511'de tesisinizi veya sisteminizi çalıştırmaya hazırlanmadan önce, aşağıdaki hususlara ilişkin Fonksiyonel Güvenliğin sağlandığını doğrulamanız gerekir.

FONKSİYONEL GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ -FSA
VE
GÜVENLİK GEREKSİNİMİ SPESİFİKASYONLARI -SRS HİZMETİ


Fonksiyonel Güvenlik Çalışmalarınızı Birlikte Yapalım!

 
 

IEC 61508 ve IEC 61511 gibi uluslararası standartlar, kuruluşların tüm süreçleri için sağlam korumalar sürdürmesini sağlamak amacıyla elektronik sistemler ve endüstriyel uygulamalar için işlevsel güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

Fonksiyonel güvenlik danışmanlığı hizmetlerimizle, SIS'inizin gerekli Güvenlik Enstrümanlı İşlevleri (SIF'ler) içerdiğinden ve bunların etkili ve güvenilir olduğundan ve tüm süreç boyunca gerekli Güvenlik Bütünlüğü Düzeylerini (SIL'ler) koruduğundan emin olmak için Fonksiyonel Güvenlik Değerlendirmeleri (FSA) gerçekleştiriyoruz.

 

Güvenlik Yaşam Döngüsü. Uzmanlarımız ilgili uluslararası standartlara dayalı sistemleri değerlendirme konusunda bilgili ve deneyimlidir ve kuruluşunuzun genel işlevsel güvenliğini artırmak için ekibinizle işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız.

Güvenlik gereksinimleri spesifikasyonu (SRS) Nedir?

Güvenlik gereksinimleri spesifikasyonu (SRS), yaşam döngüsü için SIL dereceli işlevlerin tasarımını ve yönetimini etkileyen tüm faktörleri kapsar. SRS aynı zamanda devreye alınmış veya değiştirilmiş bir SIS'in doğrulanması için de bir referanstır.

Güvenlik gereksinimleri spesifikasyonu (SRS) İçeriği Nedir?

 • Gerekli fonksiyonel güvenliğe ulaşmak için gerekli tüm güvenlik enstrümanlı fonksiyonların açıklaması,

 • Ortak nedenli arızaların belirlenmesi ve dikkate alınması gereklilikleri,

 • Tanımlanan her güvenlik enstrümanlı fonksiyon için prosesin güvenli durumunun tanımı

 • Eş zamanlı olarak meydana geldiğinde ayrı bir tehlike yaratan herhangi bir bireysel güvenli prosesin tanımı,

 • Güvenlik enstrümanlı fonksiyonda varsayılan talep kaynakları ve talep oranı,

 • Kanıt testi aralıkları gerekliliği,

 • Süreci güvenli bir duruma getirmek için SIS'in yanıt süresi gereksinimleri,

 • Her güvenlik enstrümanlı fonksiyon için güvenlik bütünlüğü seviyesi ve çalışma modu (talep/sürekli),

 • SIS proses parametrelerinin ve bunların set noktalarının açıklaması,

 • SIS proses çıktı eylemlerinin açıklaması ve başarılı çalışma kriterleri (örneğin, ESD vana kapatma eylemi yönelik gereksinimler),

 • Mantık, matematiksel işlevler ve gerekli izinler de dahil olmak üzere proses girdileri ve çıktıları arasındaki işlevsel ilişki,

 • Manuel kapatma gereksinimleri,

 • Açmak için enerji verilmesi veya enerjinin kesilmesi ile ilgili gereksinimler,

 • Kapatma sonrasında SIS'in sıfırlanması için gereksinimler,

 • İzin verilen maksimum sahte trip oranı,

 • Arıza modları ve SIS'nin istenen yanıtı (örneğin, alarmlar, otomatik kapatma),

 • SIS'in başlatılması ve yeniden başlatılması prosedürleriyle ilgili her türlü özel gereksinimler,

 • SIS ile diğer sistemler (BPCS ve operatörler dahil) arasındaki tüm arayüzler,

 • Tesisin çalışma modlarının açıklaması ve her modda çalışması için gereken güvenlik enstrümanlı fonksiyonların tanımlanması,

 • 12.2.2'de listelenen uygulama yazılımı güvenlik gereksinimleri,

 • SIS ekipmanlarının nasıl temizlenecekleri de dahil olmak üzere geçersiz kılma/engelleme/baypas gereklilikleri,

 • SIS'te arızaların tespit edilmesi durumunda güvenli bir duruma ulaşmak veya bunu sürdürmek için gerekli olan herhangi bir eylemin spesifikasyonu. Bu tür herhangi bir eylem, ilgili tüm insan faktörleri dikkate alınarak belirleneceği.

 • Yedek parça bulundurma, servis sözleşmeleri ve çevresel kısıtlamalar dikkate alınarak SIS için uygun olan ortalama onarım süresi,

 • Kaçınılması gereken SIS çıkış durumlarının tehlikeli kombinasyonlarının tanımlanması.

Fonksiyonel Güvenlik Değerlendirmesi Nedir?

Fonksiyonel Güvenlik Değerlendirmesi (FSA), incelenmekte olan güvenlik fonksiyonunun, yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasına ilerleme veya gerekli tüm önlemler alınana kadar aynı aşamada kalma kararını desteklemek için gerekli fonksiyonel güvenlik seviyesine ulaşıp ulaşmadığını belirlemeye yönelik bir araştırmadır.  Tehlikelerin/kimyasalların tanıtılmasından önce, IEC61508 / IEC61511 uyarınca İşlevsel Güvenlik Değerlendirmesinin (FSA) yürütülmesi zorunlu bir gerekliliktir.

FSA-1:

İlk İşlevsel Güvenlik Değerlendirmesi incelemesi Kavramsal Tasarım aşamasında gerçekleştirilir; İlk Güvenlik Gereksinimleri Spesifikasyonunun (SRS) tamamlanmasının ardından süreç tasarımı halen incelenmektedir.

Aşama 1 FSA (FSA 1), Tehlike ve Risk Değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan ve Güvenlik Gereksinimleri Şartnamesi yazıldıktan sonra gerçekleştirilir.

FSA 1, SRS'nin amaca uygun olduğundan ve (diğer hususların yanı sıra)  ESD ekipman seçim çalışmalarında uygun düzeyde bir titizliğe dayandığından emin olmak için SRS "SIS Tasarımı" işlevine aktarılmadan önce gerçekleştirilir. SIS Tasarımının, SRS'nin doğruluğuna güven duyulana kadar başlamaması gerekir.

Bu aşamada EN 61511 kapsamında SIF’ler için SIL seviyesi için PFD hesabı ve doğrulaması yapılarak cihazlar seçilir.

IEC 61511, FSA 1'i tek bir faaliyet olarak gösterse de, büyük projelerde, ilk tehlike çalışmaları ile SRS'nin yayınlanması arasında geçen sürenin önemli olabileceğini ve FSA 1'in tehlike çalışmasıyla ilgili bir sorun bulması durumunda bu sorunun tamamen ortadan kalkabileceğini unutmayın demektedir.

FSA 1'in tipik bir bulgusu, HAZOP analizinin doğrulanması ve kontrol edilmesidir.

FSA-2:

İşlevsel Güvenlik Değerlendirmesi incelemesinin bu aşaması, Ayrıntılı Tasarımın FEED aşamaları sırasında, tasarım aşamasında ek SIS enstrümantasyonu veya BPCS koruyucu katmanları gibi değişikliklerin etkisinin en aza indirildiği bir noktada gerçekleştirilmelidir.

Aşama 2 FSA (FSA 2), SIS Tasarımı ve (eğer uygunsa) Fabrika Kabul Testi (FAT) tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

3. parti uzman kullanılıyorsa paneller sahaya sevk edilmeden önce FSA 2 gerçekleştirilir. FSA 2, SIS tasarımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini ve tamamlanan tasarımın SRS'yi karşıladığının FAT tarafından doğru şekilde doğrulanmasını sağlar.

FSA 2'nin tipik bir bulgusu, 3. taraf Sistem uzmanının IEC 61511 ile uyumluluğu sağlamak için yeterli İşlevsel Güvenlik Yönetimi prosedürlerine sahip olmamasıdır.

Bu kapsamda EN 61511 ve EN 61508 kapsamında YAŞAM DÖNGÜSÜ prosedürleri oluşturulur.

FSA-3:

Bu değerlendirme, kurulum tamamlandıktan sonra, ancak tehlikeli kimyasalların uygulanmasından önce tamamlanmalıdır. Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyonların (SIF'ler) kurulduğu şekilde doğrulanması ve SRS belgesinde belirlenen gerekli Güvenlik Enstrümanı Seviyelerine (SIL) gerçekten ulaşıldığının doğrulanması amaçlanmaktadır .

Aşama 3 FSA (FSA 3), yeni SIS'in Kurulumu, Devreye Alınması ve son Doğrulamasının (Saha Kabul Testi) ardından gerçekleştirilir.

FSA 3, "SIL'e ulaşıldığının" ve SIS'nin Operasyonlara devredilmeden önce IEC 61511 gerekliliklerini karşıladığının nihai onayıdır. FSA 3 aynı zamanda İşletme ve Bakım prosedürlerini ve eğitimlerini de inceleyecek ve her şeyin yerli yerinde olmasını sağlayacaktır. FSA 3'ün odak noktası SIS'in kurulumu, devreye alınması ve saha kabulü ve "hazır olması" olmakla birlikte, daha önceki FSA aşamalarına da bakılması ve açık eylem olmadığından emin olunması gerekmektedir. Hem FSA 1 hem de FSA 2 kapatılmadan FSA 3 kapatılamaz.

Bir FSA 3'ün tipik bir bulgusu, yaşam döngüsünde işletilme ve bakım ile kanıt testi aşamalarında onaylanması ve gerekli prosedürlerin oluşturularak uygulamaya alınmasınıdır. Güvenlik Enstrümanlı Sistemler için yeterli Değişim Yönetimi süreçleri de sağlanmalıdır.

FSA-4:

Onaylanmış Uygulama Kuralları, Güvenlik Enstrümanlı Sistemin sahibinin/operatörünün, iç uygulamaların, çalışma prosedürlerinin veya düzenleyici beklentilerin değişip değişmediğini belirlemek için SIS İşlevsel Güvenlik yönetim sisteminin tüm yönlerini periyodik olarak incelemesi gerektiğini belirtir. Tipik olarak her 3 yılda bir, bu incelemeler resmi olarak belgelenmeli ve tüm işlemler makul bir zaman diliminde sonlandırılmalıdır.

Aşama 4 FSA (FSA 4), SIS'in (devam eden) İşletme ve Bakımının (O&M) işlevsel güvenlik faaliyetlerini incelemek için belirli aralıklarla gerçekleştirilir.

FSA 4, İşletme ve Bakım prosedürlerini ve eğitimini gözden geçirecek, kanıt testi ve denetimine yönelik yaklaşımı inceleyecek ve SIS performans verilerinin toplanmasını ve analizini değerlendirecektir.

FSA 4'ün tipik bir bulgusu, kanıt testlerinde bulunan arızaları doğru bir şekilde raporlamaması ve bunun yerine bulunan tüm arızaları basitçe "düzeltmesi" için sistem ve prosedürlerin formların oluşturularak uygulamaya alınmasının sağlanmasıdır.

FSA-5:

Aşama 3 İşlevsel Güvenlik Değerlendirmesine benzer, ancak daha küçük ölçekte bu inceleme, tehlikeli kimyasalların prosese tekrar dahil edilmesinden önce proses tesisinde/ekipmanında yapılan değişikliklerin hemen ardından gerçekleştirilmelidir. Normalde son kullanıcının/operatörün Değişiklik Yönetimi Prosedürlerinin ayrılmaz bir parçası olacaktır ve IEC61508 / IEC61511'in yasal bir gerekliliğidir.

Bir SIS'te Değişiklik yapıldığında Aşama 5 FSA (FSA 5) gereklidir.

FSA 5'in tipik bir bulgusu, bir SIS Uygulama için işletim prosedürlerinin ve başlatma kapatma esnasında şayet ESD devre dışı bırakılması gerekirse veya bakım süreçlerinde ESd devere dışı bırakılması egerkirse bypass ve devre dışı bırakma ile tüm normal işletim süreçlerinin analiz edilerek prosedürlerinin oluşturulmasıdır.

Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçine ve Lütfen BLOG ve MAKALE kısmına göz atın

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page