top of page

Risk Değerlendirme Eğitimi

Risk_Tabanlı_Kontrol2.jpg

İÇERİK

Risk değerlendirmesi örnekleri,  risk değerlendirmesi nedir, risk değerlendirmesi nasıl yapılır, risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılır, risk değerlendirmesi yöntemleri, risk değerlendirmesi aşamaları, risk değerlendirmesi yönetmeliği eğitim içeriğinde anlatılacaktır.

a)    Genel Kaza Önleme Yaklaşımı

       •    Kaza Önleme ve Temel Kaza Modeli

       •    Kazadan Sonra İzleyen Pasif Kaza Önleme Yaklaşımı 

       •    Proaktif Kaza Önleme Yaklaşımı 

       •    FİNAGLE (MURPHY) Kanunu

b)    KİNNEY Risk Analizi

       •    Kaza Kontrolü İçin Matematiksel Değerlendirme Yöntemi (Mathematical Evaluations for Controlling Hazards Method) Nedir?

       •    PROAKTİF Kaza Önleme Yaklaşımı Nedir?

            o   Proaktif Bariyerler

            o   Pasif Bariyerler

       •    Örnek Risk Değerlendirme Uygulamaları

c)    Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis- FMEA)

       •    MIL-STD-1629’a göre FMEA Yapısı

       •    FMEA Temel Amacı Nedir?

       •    Hataların Önlenmesine Dönük Yaklaşımlar (Eski ve Yeni Anlayış Farkı)

       •    Kazaların Temel Nedenleri (4M)

       •    FMEA Nedir? Nasıl Uygulanır?

       •    FMEA Analizi (Şiddet, Olasılık, Farkedilebilirlik ve Risk Öncelik Sayısı Atanması)

       •    FMEA Tekniği Nedir?

       •    FMEA‘nın uygulanmasına yönelik MIL-STD-1629 standardı ve gereklilikleri

       •    FMEA’nın temel amacı

       •    Hataların Önlenmesine Yönelik Yeni Anlayış

       •    Kazaların Önlenmesinde 4M Kuralı

       •    FMEA Tekniği Nasıl Uygulanır?

            o   Hata Nedenleri

            o   Hata Modu

            o   Risk Öncelik Sayısı Hesaplanması

            o   Fark Edilebilirlik, FMEA’nın bir numaralı silahı

       •    FMEA Çeşitleri

            o   Sistem FMEA

            o   Tasarım FMEA

            o   Proses FMEA

            o   Servis FMEA

       •    Sistem ve Birim Kavramları

       •    Alt sistemler ve hata kavramı

       •    Kritik sistem kavramı- Kritik sistem nedir?

       •    FMEA Tekniği ile Kaza Olay Araştırma Nasıl Yapılır?

d)    Hata Ağacı Analizi ve Olay Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis, Event Tree Analysis)

       •    Hata Ağacı Analizi Nedir?

       •    Olay Ağacı Analizi Nedir?

       •    Kaza öncesi ve kaza sonrası sonuç analizi nasıl yapılır?

       •    Sisteme meydan okuma nedir?

       •    Kök neden analizi nasıl yapılır?

       •    Hata Ağacı Analizi sembolleri ve anlamları

       •    Hata Ağacı Analizi Uygulama Adımları

       •    Neden Neden Kuralı

       •    Olasılık Hesaplamaları

e)    Proses FMEA ile FTA ve ETA’nın beraber kullanımı

       •    Örnek Uygulamalar

bottom of page