top of page
Korozyon_Haritası.jpg

Hizmetlerimiz

Endüstriyel Süreçlerinizi İyileştirin ve Güvende Tutun!

Uzmanı kadromuz ile Proses Akış Diyagramları (PFD) çizimi ile Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID) çizimi hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Seveso Direktifi Kapsamında "roses Akış Diyagramları (PFD) çizimi ile Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID) çizimi" çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

Proses Akış Diyagramları (PFD) Çizimi:

Proses akış diyagramları (PFD), işletmenizin temel süreçlerini görsel olarak anlamınıza yardımcı olur. Bu, tasarım aşamasından üretime kadar olan süreçlerinizi optimize etmenize ve sorunları önceden tespit etmenize olanak tanır. ISO standartlarına uygun olarak en iyi PFD çizim hizmetlerini sunuyoruz.

Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID) Çizimi:

Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID), tesisinizin borulama, enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin ayrıntılı bir görsel temsilini sunar. Bu, güvenlik, bakım ve operasyon açısından kritik öneme sahiptir. ISO, ISA ve DIN normlarına sıkı bir şekilde bağlı olarak en iyi P&ID çizim hizmetlerini sunuyoruz.

PROSES AKIŞ DİYAGRAMLARI (PFD) 

BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON DİYAGRAMLARI (P&ID)

En İyi Şekilde Hazırlıyoruz.

 
"Proseslerinizi Güvence Altına Alın.!"

Neden Biz?

ISO, ISA, DIN Normlarına Uyum: Çalışmalarımız, uluslararası kabul görmüş standartlara (ISO 10628, ISO 14617, ANSI/ISA–5.1) uygun olarak yapılır, böylece tesisiniz uluslararası gerekliliklere tam olarak uyum sağlar.

Uzman Kadro: Deneyimli mühendislerimiz ve tasarımcılarımız, her aşamada sizinle çalışır ve özel ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.

Güvenlik Odaklı: Seveso Direktifi'ne uyum sağlamak için tasarım ve çizimlerimizde güvenlik her zaman önceliklidir.

Mükemmel İş Teslimi: İşlerimizi zamanında ve mükemmel bir şekilde teslim ederiz, böylece projelerinizin ilerlemesini kesintiye uğratmayız.

 

Kullanılan Standartlar:

ISO 10628, ISO 14617 ve ANSI/ISA–5.1 gibi standartlar, endüstriyel süreçlerin belgelenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan önemli standartlardır. Bu standartlar, endüstriyel süreçlerin tasarımı, bakımı ve güvenliği için önemlidir. ISO 10628, süreç akışlarını ve bileşenlerini görsel olarak belgelemek için kullanılırken, ISO 14617 ve ANSI/ISA–5.1 sembollerin ve tanımların uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlar, bu da süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır.

 1. ISO 10628: Proses Akış Diyagramları - Genel Kurallar (General Rules for Flow Diagrams):

  ISO 10628, endüstriyel süreçlerin görsel olarak temsil edilmesini sağlayan bir standarttır. Bu standart, işletmelerin süreç akışlarını ve bileşenlerini anlamalarına, belgelemelerine ve paylaşmalarına yardımcı olur. ISO 10628, özellikle PFD (Proses Akış Diyagramları) çizimlerini hazırlarken kullanılır. Standart, bir PFD'nin nasıl oluşturulması gerektiği, sembollerin ve işaretlerin nasıl kullanılması gerektiği gibi konuları kapsar. Bu sayede mühendisler ve işletme yöneticileri, süreçlerin tasarımını, analizini ve iletimini daha iyi anlayabilirler.

 2. ISO 14617: Endüstriyel Otomasyon Sistemleri ve Entegrasyonu - Grafik Semboller (Graphical Symbols for Diagrams):

  ISO 14617, endüstriyel otomasyon sistemlerinde ve süreçlerin çizimlerinde kullanılan sembollerin standartlarını belirler. Bu standart, P&ID (Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları) gibi çizimlerde kullanılan sembollerin anlamını ve kullanımını açıklar. ISO 14617 sembollerinin kullanılması, iletişimi iyileştirir ve süreçlerin daha iyi belgelenmesine katkıda bulunur. Ayrıca, bu sembollerin uluslararası bir standart olması, dünya genelinde farklı endüstrilerde çalışanlar arasındaki anlayışı artırır.

 3. ANSI/ISA–5.1: Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemleri - Enstrümantasyon Sembolleri ve Tanımları (Instrumentation Symbols and Identification):

  ANSI/ISA–5.1, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için sembollerin ve tanımların standartlarını belirler. Bu standart, endüstriyel tesislerin P&ID'lerini oluştururken kullanılan sembollerin anlamını ve kullanımını tanımlar. Bu, tesislerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. ANSI/ISA–5.1 standartları, endüstriyel otomasyon mühendisleri ve teknisyenleri arasında genel bir anlayışı teşvik eder ve hatalı anlamaları önler.

Proses Akış Diyagramları (PFD) ve Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID) Nedir ve Neden Önemlidir?

Proses Akış Diyagramları (PFD) ve Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID), endüstriyel süreçlerin görsel temsilleridir ve birçok önemli rol oynarlar.

1. Süreçlerin Anlaşılması ve Belgelendirilmesi: PFD'ler, bir endüstriyel tesisin temel süreçlerini anlamamıza yardımcı olur. Bu, tesisin nasıl çalıştığını ve hangi bileşenlerin dahil olduğunu gösterir. P&ID'ler ise süreçlerin daha ayrıntılı bir görsel sunumunu sağlar, bu da borulama, enstrümantasyon ve kontrol sistemlerini içerir. Bu diyagramlar, tesisin belgelendirilmesini kolaylaştırır.

2. Güvenlik ve Tehlikelerin Değerlendirilmesi: HAZOP (Hazard and Operability) analizi gibi risk değerlendirme yöntemleri için bu diyagramlar temel bir gereksinimdir. HAZOP analizi, tesisin potansiyel tehlikelerini ve operasyonel risklerini belirlemek için kullanılır. PFD ve P&ID'ler, bu analizler için temel bilgi kaynaklarıdır.

3. Tasarım ve Operasyon Optimizasyonu: Süreç mühendisliği projeleri sırasında, PFD ve P&ID'ler tasarımın temelini oluşturur. Bu diyagramlar, süreçlerin tasarımını optimize etmek ve kaynakları daha verimli kullanmak için kullanılır. Ayrıca, operasyon sırasında tesisin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

4. Bakım ve Sorun Giderme: P&ID'ler, tesisin bakımı ve sorun giderilmesi sırasında kullanılır. Herhangi bir sorun durumunda, hangi ekipmanın nerede olduğunu, hangi boruların nereye gittiğini ve hangi enstrümantasyonun kullanıldığını hızla gösterirler. Bu da hızlı ve etkili bir müdahaleyi mümkün kılar.

Cause & Effect Diyagramları ve Lojik Listeler Nedir ve Neden Önemlidir?

1. Cause & Effect Diyagramları (Neden & Sonuç Diyagramları): Bu diyagramlar, belirli bir olayın veya durumun nedenlerini ve sonuçlarını gösterir. Endüstriyel otomasyon sistemleri için kullanıldığında, bu diyagramlar sistemin nasıl çalıştığını ve potansiyel sorunlarının nedenlerini gösterir. Bu, sistem tasarımının ve operasyonunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

2. Lojik Listeler: Lojik listeler, bir otomasyon sisteminin işlevselliğini ve kontrollerini ayrıntılı bir şekilde tanımlar. Hangi koşullarda hangi eylemlerin gerçekleşeceğini belirtirler. Bu liste, sistemin nasıl programlandığını ve hangi senaryolara nasıl tepki vereceğini net bir şekilde ortaya koyar.

Bu belgelerin önemi şunlardır:

 • Güvenlik: Cause & Effect diyagramları ve Lojik listeler, otomasyon sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritiktir. Potansiyel tehlikeleri ve hata durumlarını tanımlayarak, güvenlik önlemlerini tasarlamamıza yardımcı olurlar.

 • Hata Ayıklama ve Sorun Giderme: Otomasyon sistemlerinde sorun giderme yaparken, Cause & Effect diyagramları ve Lojik listeler, sorunun kaynağını hızlı bir şekilde bulmamıza yardımcı olur. Bu da sistem kesintilerini ve verim kayıplarını azaltır.

 • Sistem Performansının İyileştirilmesi: Bu belgeler, otomasyon sistemlerini daha verimli ve etkili bir şekilde çalıştırmak için kullanılır. Sistem performansını optimize etmek, işletme maliyetlerini azaltabilir ve üretkenliği artırabilir.

Tüm bu belgeler ve bilgiler, proses emniyet uzmanlarının endüstriyel tesislerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamalarına yardımcı olur. Bu belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve güncel tutulması, operasyonların daha güvenli ve daha verimli hale getirilmesine katkıda bulunur.

PFD Hazırlama Standartımız: 

ISO 10628, "Proses Akış Diyagramları - Genel Kurallar" başlığı altında yayınlanmış bir standart serisidir ve endüstriyel süreçlerin belgelenmesi ve temsil edilmesi için temel kuralları içermektedir. Bu standart, profesyoneller tarafından Proses Akış Diyagramları (PFD) oluşturmak için kullanılır ve aşağıdaki önemli bilgileri içerir:

 1. Sembolizasyon Kuralları: ISO 10628, endüstriyel süreçlerde kullanılan sembollerin ve işaretlerin kullanımına ilişkin kuralları tanımlar. Bu semboller, ekipmanları, boru hatlarını, akış yönünü, kontrol noktalarını ve diğer önemli süreç bileşenlerini temsil eder.

 2. Diyagram Hiyerarşisi: Standart, farklı düzeylerdeki proses akış diyagramlarının nasıl oluşturulacağını ve bağlantılı olduğunu açıklar. Bu, süreçlerin farklı ayrıntı seviyelerinde temsil edilmesine olanak tanır.

 3. Dokümantasyon Kuralları: ISO 10628, PFD'lerin nasıl belgelendirilmesi gerektiği ve hangi tür bilgilerin içermesi gerektiği konusunda kurallar belirler. Bu, belirli bir tasarımın veya sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

 4. Çizim ve Ölçek Kuralları: Standart, PFD'lerin nasıl çizilmesi ve ölçeklendirilmesi gerektiği konularında rehberlik sağlar. Bu, çizimlerin tutarlılığını ve okunabilirliğini artırır.

Profesyoneller ISO 10628 standardını tercih eder ve kullanır çünkü:

 • Uluslararası Kabul: ISO standartları dünya genelinde kabul görür ve birçok ülkede yasal bir zorunluluk olabilir. Bu, uluslararası projelerde çalışan profesyoneller için önemlidir.

 • Tutarlılık ve İletişim: Standart semboller ve kurallar kullanarak, profesyoneller arasında tutarlı bir iletişim sağlar. Bu, süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve yanlış anlamaların önlenmesini sağlar.

 • Belgelendirme ve Standartlaştırma: ISO 10628 standartları, proses akışlarını belgelendirmek ve standartlaştırmak için bir çerçeve sunar. Bu, tasarım ve işletme süreçlerini iyileştirir.

 • Risk Değerlendirmesi: HAZOP (Hazard and Operability Analysis) analizi gibi risk değerlendirme yöntemlerinde PFD'ler kullanılır. Bu analizler, tesislerin potansiyel tehlikelerini belirlemek ve güvenliğini sağlamak için önemlidir.

P&ID Hazırlama Standartımız: 

ISO 14617, "Endüstriyel Otomasyon Sistemleri ve Entegrasyonu - Grafik Semboller (Graphical Symbols for Diagrams)" başlığı altında yayınlanmış bir standart serisidir ve endüstriyel süreçlerin belgelenmesi, otomasyon ve kontrol sistemlerinin tasarımı için kullanılan sembollerin ve sembolizasyon kurallarının standartlarını belirler.

Bu standart, profesyoneller tarafından Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID) oluşturmak için kullanılır ve aşağıdaki önemli bilgileri içerir:

 1. Sembollerin Tanımı: ISO 14617 standartları, endüstriyel otomasyon, kontrol, enstrümantasyon ve elektrik sistemlerinde kullanılan sembollerin tanımlarını içerir. Bu semboller, örneğin ventiller, pompalar, ölçüm cihazları, elektrikli ekipmanlar gibi süreç bileşenlerini temsil eder.

 2. Sembollerin Kullanımı: Standartlar, sembollerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda rehberlik sağlar. Hangi sembolün ne zaman ve nerede kullanılması gerektiği gibi konuları ele alır.

 3. Sembol Katalogları: ISO 14617, sembol katalogları sunar ve bu kataloglar genellikle farklı disiplinler için (mekanik, elektrik, enstrümantasyon vb.) semboller içerir. Bu, farklı profesyonellerin ihtiyaçlarına göre sembollerin seçilmesini kolaylaştırır.

 4. Çizim Kuralları: Sembollerin nasıl çizilmesi gerektiği ve çizimlerin nasıl yapılandırılması gerektiği hakkında kurallar içerir. Bu, çizimlerin tutarlılığını ve okunabilirliğini artırır.

 5. Uluslararası Kabul: ISO standartları dünya genelinde kabul görür ve birçok ülkede yasal bir zorunluluk olabilir. Bu nedenle uluslararası projelerde çalışan profesyoneller için önemlidir.

 

ISO 14617 serisinin birden fazla parçası olabilir ve her bir parça belirli sembol kategorilerine veya endüstri disiplinlerine odaklanabilir.

Örneğin, ISO 14617-6, elektrik sembollerini içerebilirken, ISO 14617-11, ölçüm ve kontrol sembollerini içerebilir.

Profesyoneller, ISO 14617 standardını tercih eder ve kullanır çünkü:

 • Uluslararası Uyum: ISO 14617 semboller, dünya genelinde kullanılan standart sembollerdir. Bu, farklı ülkelerdeki profesyonellerin aynı sembolleri kullanarak iletişim kurmasını sağlar.

 • Tutarlılık ve İletişim: Standart semboller, profesyoneller arasında tutarlı bir iletişimi teşvik eder. Süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

 • Belgelendirme ve Standartlaştırma: ISO 14617 standartları, P&ID'lerin ve diğer otomasyon belgelerinin standartlaştırılmasına yardımcı olur. Bu, tasarım ve işletme süreçlerini iyileştirir.

 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Standart semboller, P&ID çizimlerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasını ve okunmasını sağlar. Bu, projelerin daha hızlı tamamlanmasına ve maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunur.

 

Sonuç olarak, profesyoneller ISO 14617 standartlarını kullanarak P&ID çizmek için tercih edebilirler çünkü bu standartlar, süreçlerin güvenliği, verimliliği ve tutarlılığı için önemli bir temel oluşturur.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page