Exproof Ekipman Bakım Elemanları Eğitimi (EN 60079-0, 14, 17 ve 19)

ATEX direktifleri Ülkemiz'de yeni yeni tam olarak anlaşılmışken yeni ATEX Direktifi Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/EU) yürürlüğe girmiştir.


İşletmelerde mevcut bulunan ya da yeni satın alınarak montajı yapılacak olan ekipmanların bakımları işyerlerindeki bakım elemanları veya taşeron firma elemanları tarafından yapılmaktadır.


Ancak söz konusu ekipmanların bakımının bu ekipmanaların bakımı konusunda eğitim almış ve sertifikalandırılmış elemanlar tarafından yapılmaması durumunda ekipmanın Ex özelliğinin bozulması ve hatta sertifikasının geçersiz olması söz konusu olacaktır.


Patlayıcı gaz ortamlarında bulunan elektrikli cihazları ve elektrik tesisatının yapısı, denetlenmesi, tamir ve bakımı hakkında yayınlanmış olan aşağıdaki standartlara göre Ex ekipmanların montaj, bakım, büyük bakım, modifikasyon ve revizyonlarının yapılması gerekmektedir:


  • EN 60079 –0 - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler

  • EN 60079-0/A11 - Patlayıcı ortamlar – Bölüm 0: Donanım – Genel kurallar

  • EN 60079 -14: - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

  • EN 60079-14/AC - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

  • EN 60079 -17 - Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı

  • EN 60079 -19- Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

  • EN 60079-19:2011/A1 - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: Tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme


Söz konusu standartlar montaj, bakım, büyük bakım, modifikasyon ve revizyonların ayrıntılarını ve gerekliliklerini ayrıntıları ile anlatmaktadır ve TSE tarafından da yayınlanmış ve TS EN standartı olarak kullanıma sunulmuştur. (Ne yazık ki sadece kapağı Türkçe diğer sayfaları ise İngilizce olarak...)


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK EK-2 Madde 2.4.'de "Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınır."denmektedir.


Yönetmeliğe göre eski direktif 94/9/AT'ye göre bile ister elektrik ister elektronik isterse mekanik ekipman olsun her daim Ex özelliğinin korunduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.