top of page
M.jpg

Hizmetlerimiz

KOROZYON MEKANİZMALARI ÇIKARMA VE HARİTALANDIRMA
(API 571 ve NACE ATLASLARI)

KOROZYON RİSK DEĞERLENDİRME
(API 580, API 581)

Endüstriyel Süreçlerinizi İyileştirin ve Güvende Tutun!

Korozyon Mekanizmaları Çıkarma ve Haritalandırma - Neden Biz?

Müşteri Memnuniyeti Bizim Önceliğimizdir!

Biz, endüstriyel tesislerin güvenliğini ve verimliliğini artırmak için kritik bir hizmet sunuyoruz - Korozyon Mekanizmaları Çıkarma ve Haritalandırma. Peki, neden bizi tercih etmelisiniz?

1. Deneyim ve Uzmanlık: Yılların verdiği deneyimle korozyon mekanizmalarını çıkartma ve haritalandırma konusunda uzmanlaştık. Mühendislerimiz, korozyon uzmanlarımız ve teknik ekibimiz, endüstri standartlarına ve en iyi uygulamalara tam uyumluluk sağlar.

2. Özelleştirilmiş Çözümler: Her tesis benzersizdir ve korozyon riskleri farklılık gösterebilir. Biz, her projeyi ayrıntılı bir şekilde analiz ederiz ve özelleştirilmiş çözümler sunarız. Size özel bir yaklaşım sunarız.

5. Hızlı ve Etkili Hizmet: Korozyon hasarı, hızlı müdahale gerektirebilir. Hızlı yanıt verme kapasitemizle, sorunları küçük hale getirir ve iş sürekliliğinizi korumanıza yardımcı oluruz.

KOROZYON MEKANİZMALARI ÇIKARMA VE HARİTALANDIRMA(API 571 ve NACE ATLASLARI)

KOROZYON RİSK DEĞERLENDİRME(API 580, API 581)


En İyi Şekilde Hazırlıyoruz.
 

"Proseslerinizi Denetleyin, Güvenceye Alın.!"

Korozyon Nedir?

Korozyon; malzeme ve çevresi arasında, kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu malzeme de oluşan kayıplardır. Yapı malzemelerinin tümü dolaylı veya doğrudan korozyona uğrayabilir. Ancak korozyon özellikle metalleri etkileyen ve yavaş ilerleyen bir yapı hasarı türüdür.

Hasar Mekanizmalarını Anlamak Neden Önemlidir?

Korozyon hasar mekanizması, ekipman hasarına veya malzeme bozulmasına neden olan mekanik veya kimyasal bir süreçtir.

 

API RP 584 bunu en iyi şekilde ifade eder:

"Bugünün çalışma ortamında, gelecekteki denetim planlarını yalnızca önceden kaydedilmiş/bilinen ekipman durumu geçmişine dayandırmak yeterli değildir. Proses/işletim koşulları ve bunun sonucunda ortaya çıkan hasar mekanizmaları hakkında temel bir anlayış, potansiyel hasarı tespit etme olasılığının en yüksek olduğu bir denetim programı oluşturmak ve sürdürmek için gereklidir.” 

Hasar yerinin (genel veya yerel), hasar yayılma oranlarını ve hafifletme fırsatlarını belirlemek için hasar mekanizmalarının uygun şekilde tanımlanması ve anlaşılması gerekir. 

İlgili Standartlar ve Rehberler:

•Ekipman için denetim uygulayacak personel ve mühendislere olası hasar nedenlerini belirlemede yardımcı olacak yönergeler sağlamak için API tarafından Tavsiye Edilen Uygulama 571  ve ASME, NACE Korozyon Hasar Mekanizması Atlası yayınlanmıştır.

•API 571-2020 standartı toplam 67 hasar mekanizması, rafinaj ve petrokimya, akar yakıt, kimyasal depolama ve kullanım, kağıt hamuru, vb. olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak görülen hasar mekanizmalarını içerir.

•Ayrıca ASME, NACE korozyon Atlası, AIChE, BSI, McGraw-Hill vb… Korozyon Mühendisliği El Kitapları mevcuttur.

•Örneğin; ASME, NACE Korozyon Hasar Mekanizması Atlası (National Association of Corrosion Engineers) malzemelerinin durumunu etkilemesi en muhtemel olan korozyon ve diğer metalurjik hasar türleri dahil olmak üzere korozyon hizmet kaynaklı 850 hasar ve bozulma mekanizmalarını tanımlamaktır.

Korozyon mekanizmaları çıkarma ve haritalandırma hizmeti nasıl yapılır?

 

Korozyon mekanizmaları çıkarma ve haritalandırma hizmeti, endüstriyel tesislerde korozyonun neden olduğu hasarı tespit etmek, yönetmek ve önlemek için gereken bir dizi faaliyeti içeren bir süreçtir. Bu hizmet, genellikle malzeme mühendisleri, korozyon uzmanları ve tesis işletmecileri tarafından yürütülür. Hizmetin temel içeriği aşağıda verilmiştir:

  1. Tesis İncelemesi: İlk adım, endüstriyel tesisin genel incelemesini içerir. Bu, tesisin türünü, boyutunu, kullanılan malzemeleri ve çalışma koşullarını anlama sürecidir. Bu bilgiler, korozyonun potansiyel olarak etkilediği alanları belirlemek için kullanılır.

  2. Korozyon Mekanizmalarının Belirlenmesi: Korozyonun mekanizmaları, farklı kimyasal, fiziksel veya çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Bu mekanizmaların tespiti, hangi korozyon türünün söz konusu olduğunu anlamak için önemlidir. Bu, korozyonun nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olur.

  3. Korozyon Hasarının Değerlendirilmesi: Tesis içindeki ekipman ve yapıların korozyon hasarının boyutu ve ciddiyeti değerlendirilir. Hasarın derecesi, onarım veya değiştirme gerekliliğini belirlemeye yardımcı olur.

  4. Ölçümler ve Veri Toplama: Korozyon hasarının boyutunu, derinliğini ve dağılımını belirlemek için ölçümler yapılır. Bu, hassas ekipmanların ve yapının detaylı bir incelemesini içerebilir.

  5. Haritalandırma ve Raporlama: Korozyon hasarının tesis içindeki konumları haritalandırılır ve raporlanır. Bu haritalar, hangi bölgelerin acil müdahale gerektirdiğini ve hangi bölgelerin düzenli bakım gerektirdiğini gösterir. Raporlar, korozyonun nedenlerini ve çözüm önerilerini içerir.

  6. Korozyon Kontrol Stratejileri Geliştirme: Korozyonun kontrol altına alınması için stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler, korozyonun önlenmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için alınacak önlemleri içerir. Bu, malzeme seçimi, kaplama uygulamaları ve düzenli bakımı içerebilir.

  7. Dokümantasyon ve İzleme: Korozyon mekanizmalarının çıkarılması ve haritalandırılması süreci boyunca elde edilen veriler düzenli olarak güncellenir ve izlenir. Bu, tesisin uzun vadeli performansını izlemeye yardımcı olur.

 

Bu hizmet, tesisin güvenliğini ve verimliliğini artırmak için kritik bir öneme sahiptir. Korozyon mekanizmalarının erken tespiti ve etkili bir şekilde yönetilmesi, endüstriyel tesislerin sürdürülebilirliği için gereklidir.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page