top of page
Risk Temelli Kontrol.jpg

Hizmetlerimiz

GÜVENİLİRLİK MERKEZLİ BAKIM
HİZMETİ
(Reliability Centered Maintenance - RCM)

Uzman ekibimiz ile Güvenilirlik Merkezli Bakım - RCM süreçlerinin kurulmasına ve analizlerin yapılmasına danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM), bakım görevlerinin verimli, uygun maliyetli, güvenilir ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir süreçtir. 

RCM, her varlık yönetimi (RAMS) için kullanılan, temel bileşen parçalarına ve kullanılabilirliğe ve benzersiz tehditlere odaklanmış olan benzersiz bir yaklaşıma sahip özelleştirilmiş bir süreçtir. 

GÜVENİLİRLİK MERKEZLİ BAKIMHİZMETİ(Reliability Centered Maintenance - RCM)

RCM Süreçlerinizi En İyi Şekilde Optime Ediyoruz. !...

Güvenilirlik Nedir?

 

Güvenirliğin genel tanımı, belirli bir zaman aralığında belirlenmiş durumlarda bir bileşenin istenen fonksiyonu yerine getirme ihtimalidir. Güvenilirlik analizi, basit anlamda bir sistemin parçalarının ve birimlerinin bozulma oranlarının analizidir. Bu analizlerde kullanılan genel modeller vardır.

Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) Nedir?

Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM), bakım görevlerinin verimli, uygun maliyetli, güvenilir ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir süreçtir. 

Güvenilirlik merkezli bakımın başlangıçta uygulanması biraz daha zaman alır. Güvenilirlik merkezli bakım sıklıkla önleyici bakımla karıştırılır; ancak önemli bir fark vardır: önleyici bakım RCM gibi seçici değildir, bu da onu daha az verimli hale getirir. Güvenilirlik merkezli bakım, doğru şekilde uygulandığında, bakım görevlerini atamadan önce her bir varlığa dikkatle bakarak verimsizliği azaltır.

Benzer şekilde etkili bir RCM programı, tesisteki her varlık için sistem, ekipman veya bileşen yaşam döngüsü boyunca tüm süreci belgeleyen programdır. RCM'nin amacı, bakım ve inceleme görevlerinin ekipmanın güvenilirliğini ve güvenliğini artırmaya odaklanmasını sağlamaktır.

Güvenilirlik Tahmin Standartları:

 

 • MIL-HBDK-217F

 

Parça gerilimi ve parçaların sayımı metotlarını sunmaktadır. Özelleştirilmiş bağlantı biçimleri için hata oranı tanımlama anlatılmaktadır. RADC-TR-85-91 temel alınarak operasyonel olmayan hata oranlarını hesaplama için modeller sunmaktadır.

 • Bellcore/Telcordia

 1. Telcordia SR-332 Sayı 1-3

 2. Bellcore TL-332 Sayı 6

 • FIDES

 • NSWC (Mekanik) 2007 ve 2011

 

Azaltma Standartları (Derating):

 • NAVSEA-TE000-AB-GTP-010

 • MIL-STD-975M

 • MIL-STD-1547A

 • Naval Air System Command AS-4613

 • ECSS-Q-30-11-A

 

Bu standartlardaki modeller bize parçaların hata oranlarının hesaplanması için gerekli prosedürleri sağlarlar.

RCM (Reliability Centered Maintenance) Bakım Stratejisi:

 

Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenance-RCM) analizi yöntemini kullanarak verimli ve etklili bakım planları oluşturulabilmektedir. Güvenilirlik merkezli bakım (RCM), bütün ekipman türleri için gerekli güvenlik ve kullanılabilirlik hususları ve ekipmanın işleyişini verimli ve etkili biçimde sağlamak amacıyla arızaları yönetmek için uygulanması gereken ilkeleri tanımlamaya yönelik bir yöntemdir. RCM, sanayide geniş bir yelpazede kullanılan kanıtlanmış ve kabul görmüş bir yöntemdir.

 

RCM, tanımlanabilir hataların güvenlik, işlemsel ve ekonomik sonuçları ve bu hataların sorumlu olduğu bozulma mekanizmasına uygun olarak ekipman için uygun ve etkili önleyici bakım gereksinimlerini belirlemeye yönelik bir karar süreci sağlar. RCM analizi, ekipmanın yaşam süreci boyunca işlemsel olarak gösterdiği değişiklikler yanında diğer eylem veya bakım görevlerinin gerçekleştirilme gerekliliği ile ilgili olarak yapılan bir analiz türüdür.

Lütfen daha fazla bilgi için BLOG sayfamızı ziyaret ediniz.

RİSK DEĞERLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız; tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin önlenmesi, risklerin kontrol altına alınması, kısacası işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

Kanunun 4. Maddesine göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Yine İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 2. fıkrasında ise “İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.” demektedir.

bottom of page