top of page

Hizmetlerimiz

İSG ve MAKİNE EMNİYETİ RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETİ

Uzman ekibimiz ile işyerinize gelerek keşif ve tespitlerimiz sonrasında uygun risk değerlendirme yöntem ve analizleri seçilmekte ve tehlike ve riskler belirlenerek "Risk Değerlendirme Raporu" tarafımızdan hazırlanarak teslim edilmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME HİZMETİ

EN 31010 standartı çerçevesinde işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, çalışanlara işyerine ve çevresine gelebilecek zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz.

2006/42/EC direktifi, makine emniyeti yönetmeliği EN 12100, EN 13849, EN 13857, EN 13855, EN 62061 vb. makine emniyeti standartları çerçevesinde makineleriniz için kapsamlı risk değerlendirme çalışması gerçekleştiriyoruz.

Risk değerlendirme çalışmalarımız hakkında detaylı fikir sahibi olabilmek maksadı ile Makale ve Blog bölümünü inceleyiniz.

RİSK DEĞERLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız; tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin önlenmesi, risklerin kontrol altına alınması, kısacası işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

Kanunun 4. Maddesine göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Yine İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 2. fıkrasında ise “İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.” demektedir.

bottom of page