EN 60079-10-1:2015 ile EN 60079-10-2:2015 Standartları Kısıtları, Zaafları ve Diğer Standartlar


IEC 60079-10-1/2 Uluslararası Standardları, IEC Teknik Komitesi’nin “Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması ve montaj gereklilikleri” adlı alt-komitesi tarafından ilk defa 2003 yılında hazırlanmıştır. Ancak ilk yayınlanan versiyon birçok konuda yetersiz ve hesaplamalar açısından muğlak bulunmuştur. Hidrojen tesisatları için tehlikeli alanların belirlenmesi ve EN 60079-10-1 standartının geliştirilmesi için altıncı çerçeve programları çerçevesinde «hySafe» AB projesi gerçekleştirilmiştir.

Sonuç raporu 2007’de yayınlanan projede EN 60079-10-1 standartının geliştirilmesi üzerine Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ve çeşitli simülasyonlar gerçekleştirilmiştir.


Önerilen metodolojiye dayalı olarak, "jenerik hidrojen yakıt ikmal istasyonu" (HRS) olarak bilinen bölgeler için tehlikeli bölge hesaplama formülleri sunulmuştur.


Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Teknik Alt Komitesi ilk yayınlanan versiyondaki hususların bir kısmına açıklık getirmek maksadıyla 2009 yılında yeni versiyonu yayınlamıştır.


Ancak AB projesi sonuçları alınmış olmasına rağmen bu sonuçlar yeni versiyonda yer almamıştır.. 2002 yılında İngiltere’de «Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Ortamlar Regülasyonu – DSEAR» yayınlanmıştır.


İngiliz Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı (HSL) tarafından İngiltere’de patlayıcı ortam sınıflandırılması için kullanılan üç standartın incelenmesi için bir proje gerçekleştirilmiştir.


Bu standartlar


  • BS EN 60079-10-1: 2009,

  • Güvenli Uygulama Model Kodu, IP 15, 2005 versiyonu

  • Laboratuvarı Doğal gaz tesisatlarının tehlikeli bölge sınıflandırması, IGEM / SR / 25, 2010 versiyonudur.


İngiliz Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı (HSL)’nın yapmış olduğu araştırmaya göre EN 60079-10-1: 2009 standartının özellikle sıvı boşalması durumunda ortaya çıkacak patlayıcı ortam sınıflandırmasının CFD modellemesi ile bulunan değerlerden yaklaşık olarak 100 ila 3000 katı kadar yüksek hesaplama yaptığı bulunulmuştur.


EN 60079-10-1: 2009 standartındaki özellikle Vz hacminden ZONE hesaplama mantığının yanlışlığını CFD modellemesi ile ispat etmişlerdir.


İngiliz Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı (HSL) tarafından “Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (CFD)” simülasyonu ile “Doğrulanmış İntegral Serbest Jet Modeli ” açıklanmıştır.